OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Vítejte na stránkách 3. třídy

školní rok 2018/2019

třídní učitelka Petra Vaňková

Co nás čeká do konce roku?

19.12.2018 se uskuteční "vánoční turnaj ve florbalu". Každá třída si vytvoří tým 3+1 a bude bojovat o první místo.

20.12.2018 - vánoční program - 60 Kč (peníze jsou již vybrány)

21.12.2018 - vánoční besídka ve třídě. Každý žák přinese jeden dáreček neutrální pro holky a a kluky. Dárek bude očíslován a při besídce si každý vylosuje jeden. Kdo nepřinese žádný, nebude ani losovat. Samozřejmě si žáci mohou přinést dárky pro své nejlepší kamarády.

Oba dny 20.12.2018 a 21.12.2018 probíhá výuka pouze 4 vyučovací hodiny.

____________________________________________________________________________________________________

5. 12. 2018 k nám přišli čertíci s Mikulášem a andělem. Po přednesu básničky každý žák dostal kalendář. Naštěstí si nikoho z nás neodnesli.

_____________________________________________________________________

Od pondělí 3.12. budeme plnit adventní úkoly. Děti si měly přinést nějakou barevnou ponožku. V ponožce bude schovaný (vtipný) úkol, který budou muset vyplnit. Za splnění tohoto úkolu bude sladká odměna.

Už teď se těším.

________________________________________________________________________________________________________

Dne 29.11.2018 se uskutečnil jarmark. Touto cestou děkuji dětem, rodičům a všem ostatním, kteří se nějakým způsobem podíleli na jeho přípravě. Vše proběhlo bez problémů, děti si nakoupily a zároveň utratily peníze za nakoupené výrobky. Zbylo nám pár drobností, kterými si vyzdobíme třídu.

Výtěžek za prodej je 2.449 Kč + 6 Euro

Děkujeme smile

______________________________________________________________________________________________________

Informace k Juniorfestu:

Datum: 13.11.2018

Odjezd: 7:45 od ZŠ Poběžovice Do Domažlic

Sraz: v 7:35 na dvorku u školy

Příjezd: cca 10:30 do ZŠ Poběžovice

Film: "Vzhůru a daleko"

Cena: 60,- Kč

Děti si přinesou batoh, který si zamknout do skříňky. V batohu bude svačina, pití, penál. S sebou do Domažlic nic nepovezeme. Po příjezdu se děti nasvačí a budou pokračovat ve výuce ještě 2 hodiny. Pracovní sešity si ponecháme v pondělí ve třídě.

Prosím rodiče o to, aby se ten den děti dostatečně nasnídaly.

Děti, které chodí do ŠD se mohou zúčastnit i druhého představení v Domažlicích, a to 14.11.2018 (podmínka je zaplacení Juniorfestu na 13.11.2018).

Odjezd: 12:15 od ZŠ Poběžovice

Příjezd: cca 15:00 do ZŠ

Cena: 60,- Kč

____________________________________________________________________

6.11.2018

Dne 19.11.2018 budou probíhat třídní schůzky ve 3. třídě od 16:00. Prosím, podepište tuto informaci v žákovské knížce.

____________________________________________________________________

24.10.2018

Druhá skupina plaváčků také úspěšně ukončila plaveckou výuku.

Foto:

Informace:

 • dne 28. 10. 2018 od 14:00 program "oslava 100 let republiky" u kina v Poběžovicích, poté bude následovat lampionový průvod. 
 • dne 29. 10. 2018 a 30. 10. 2018 jsou podzimní prázdniny.
 • dne 2. 11. 2018 pořádají žáci 9. ročníku "Strašidelnou školu", začátek v 17:30 hod.
 • dne 13. 11. 2018 návštěva filmové projekce v rámci Juniorfestu Domažlice - animovaný film "Vzhůru a daleko". Po návratu bude výuka pokračovat dle rozvrhu. Cena 60,- Kč. (informace ohledně odjezdu a příjezdu upřesním)

15.10.2018

První polovina žáků již úspěšně splnila plaveckou výuku. Děkuji paní asistence Krčmářové a paní vychovatelce Konopíkové, že se postaraly o plaváčky a já mohla klasicky vyučovat. Zítra nastupuje druhá polovina, tak hop do vody. laughing

Foto:

_____________________________________________________________________

11.10.2018

Informace pro plavající žáky:

Prosím o nenošení velkých náušnic, řetízků, náramků na hodiny plavání.

 

Dne 29. 11. 2018 se na naší škole uskuteční "vánoční jarmark". Prosím všechny maminky, tatínky, babičky, dědečky, aby si udělali čas a pokusili se vytvořit něco pro své děti. Moc děkuji.smile

Tímto Vás všechny srdečně zvu na vánoční jarmark, který bude otevřen pro veřejnost od 9:00 hod do 14:00 hod.

____________________________________________________________________________________________________

1.10.2018

Od dnešního dne začínají kroužky.

Výtvarný kroužek - Bedyová - Út 15:00 - 16:00

Keramika - Ferková - Čt 14:00 - 16:00

Atletika - Hána - Po 13:30 - 14:30

Němčina hrou - Kapicová - Čt 12:30 - 13:30

Další nabídka kroužků na tento rok:

1. Kroužek Anglického jazyka - Ferková - St 15:30 - 16:30

2. Kroužek "Latinsko-Ciganské tance" - Ferková - Čt 15:30 - 16:30

Zájemci o tyto dva kroužky se nahlásí třídní učitelce.

____________________________________________________________________________________________________

24.9.2018

V říjnu se bude vybírat částka 100,- Kč/rodina na SRPŠ. Někteří žáci již mají zaplaceno.

Děkuji všem rodičům za včasné zaplacení pracovních sešitů a kopírování. Dnes jsem zaslala po dětech stvrzenky o zaplacení. Děkuji wink

_________________________________________________________________________

23.9.2018

Informace pro rodiče:

1. Termín plavecké výuky – od 9.10.2018 do 15.10.2018

(Červeňák, Groll, Kratochvíl, Řezáč, Bilá, Dufková, Fazekašová, Holá, Leová, Ticháčková, Poledníková, Szitaiová)

2. Termín plavecké výuky – od 16.10.2018 do 22.10.2018  

(Barta, Matějka, Oberajtr, Bačová, Černická, Červeňáková, Chladová, Kausková, Kociánová, Procházková, Ščuková, Vojtičková)

Tato výuka je povinná v rámci tělesné výchovy. Omluva bude akceptována pouze s potvrzením od lékaře a Vaše dítě bude mít výuku ve třídě.

Pokud probíhá plavecká výuka jedné poloviny žáků, druhá polovina žáků se učí ve své třídě dle rozvrhu.

Odjezd od školy v 8.00 hod a od bazénu v 11.20 hod. Předpokládaný návrat mezi 12.00 hod a 12.30 hod. Poté půjdou žáci na oběd, domů, do ŠD nebo na kroužek. Pokud budou žáci vystupovat ve Vlkanově nebo v Kramolíně, musí mít napsán souhlas od rodičů.

Každé dítě bude mít na výuku plavání:

 • plavky (chlapci musí mít klasické přilnavé krátké plavky – hygienické důvody + návštěvní řád)
 • sprchový gel
 • plaveckou čepici
 • ručník
 • vše v igelitové tašce

*Cennosti a drahé věci si děti ponechají doma, za ztráty plavecká škola a ZŠ Poběžovice neručí.

____________________________________________________________________________________________________

20.9.2018

Ve škole je možné navštěvovat kroužek volejbalu, který povede pí. Jana Seidlová každé úterý od 17 - 18 h v tělovičně školy. Poplatek činí 150,- Kč.

____________________________________________________________________________________________________

Informace o plavecké výuce:

V letošním školním roce 2018/2019 bude výuka plavání pro žáky 2. - 5. ročníku zdarma. Bude hrazena z rozvojového programu "Podpora výuky plavání v ZŠ" a uskuteční se v bazénu ve Kdyni. Pro žáky je povinná. Omluva bude akceptována pouze s potvrzením od lékaře.

Prosím o kontrolu bradavic!!!

TERMÍN:

9.10. - 15.10.2018 (první polovina žáků)

16.10. - 22.10.2018 (druhá polovina žáků)

- žáci budou rozděleni stejně jako na hodiny Aj.

______________________________________________________________________

12.9.2018

Dne 20.9.2018 je možné zúčastnit se atletických disciplín v Domažlicích na stadionu od 15:30 do 18:30 hod. Zde bude přítomen pan učitel L. Hána, který od října povede kroužek Atletiky u nás na škole. 

V pátek 14.9.2018 bude zahájen rybářský kroužek, zájemci čekají u rybářského domečku v Poběžovicích v 16:00 hod.

_______________________________________________________________________________________________

10.9.2018

Důležitá informace pro rodiče:

Letošní rok 2018/2019 můžete sledovat hodnocení vašich dětí v online škole. Pro přístup do školy online je důležité se zaregistrovat. Postup zaregistrování s vygenerovaným PINem si můžete vyzvednout u třídní učitelky vždy ráno od 7:00 - 7:25 a odpoledne od 12:30 - 14:00 do konce září. Pokud máte ve škole dítě ve vyšším ročníků, tak vaše registrace již byla provedena.

Do konce minulého týdne měli žáci donést všechny pomůcky, stále ještě nemám od všech.

Žáci se mohou doma zapojit do logické olympiády. Bližší informace najdete na www.logickaolympiada.cz. Přihlásit se můžete do konce září.

Od dnešního dne fungují domácí úlohy. Každý den bude zadána jen jedna (buď z čj nebo m). Úkoly si žáci píší do úkolníčku, správce třídy úkolníčky na konci hodiny kotroluje. _____________________________________________________________________________________

3.9.2018

Pokud u vás v rodině nastala změna (příjmení, bydliště, zdravotní pojišťovna, telefonní číslo, email), prosím obratem sdělte třídní učitelce.

platby v září:

 • pracovní sešity – 410,- Kč

 • kopírování na školní rok – 150,- Kč

 • úhradu pracovních sešitů, kopírky proveďte nejdéle do 20.9.2018.

______________________________________________________________________

Informace pro rodiče:

3.9.2018 - pouze 1. vyučovací hodinu

4.9.2018 - 4 vyučovací hodiny s třídní učitelkou, ŠD a oběd zajištěn (pokud je dítě přihlášeno na tento den)

5.9.2018 - dle rozvrhu  (rozdán v úterý) - 5 vyučovacích hodin