OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Vážení rodiče a žáci,

                              koncem minulého školního roku jste obdrželi pokyny na školní rok nový. Děkuji, že jste je pozorně přečetli,neboť veškeré potřebné věci k zahájení roku byly včas splněny.

Chválím žáky za příkladné chování, respekt a pozornost během naší exkurze v Praze, která proběhla dne 21.9. Přinesla nám všem mnoho nových poznatků i zážitků, a to je chvályhodné.

Co nás teď čeká? Od října běží již zájmové útvary. Pro nás je důležitá zejména příprava na přijímací zkoušky z jazyka českého a z matematiky. Obě přípravy jsou od 7 hodin ráno ve středu a v pátek. Milí rodiče, věnujte prosím přípravě Vašich dětí do školy letos větší pozornost, neboť dobře víme, že jde o jejich budoucnost.

V říjnu máme v plánu dvě akce, které proběhnou v rámci projektů: 17. 10. Techmánii v Plzni a 22. 10. Posvícení na partnerské bavorské škole ve městě Neunburg v. Wald. Veškeré pokyny k oběma akcím obdrží žáci ode mne písemnou formou.

Kontakt na mne máte v žákovské knížce, je beze změny a jsem kdykoliv k dispozici i osobně dle vzájemné domluvy.

Milí rodiče, Vaše děti pro Vás i širokou veřejnost připravují tradiční akci, jejíž obsah je na pozvánce. Každý je pověřen nějakými úkoly, které je třeba dodržet, aby se nám tento večer vydařil. Prosím o spolupráci s Vámi- pohovořte doma o všem potřebném a pomozte s přípravou. Děkuji předem za vstřícnost, TU.

Třídní učitelka děkuje všem rodičům za podporu a pomoc v přípravě na výše uvedenou akci třídy pro veřejnost a žákům této třídy vyslovuje pochvalu za zodpovědný přístup, skvělou spolupráci během příprav, zejména 2.11.2018 a věří, že vše se tak podaří, jako tomu bylo právě v tento den.

Srdečný DÍK patří i vedení školy a  všem pedagogům i zaměstnancům školy, kteří nám jakkoliv pomohli.

Co nás v nejbližší době čeká: 19.11.2018 od 16h třídní schůzky a hodnocení 1. čtvrtletí, 29.11.2018 tradiční VÁNOČNÍ JARMARK a 5.12.2018 budeme pověřeni zhostit se role sv.Mikuláše a navštívit nejen třídy 1. stupně, ale i Mateřskou školu a Dům seniorů v Poběžovicích.

Stále však nesmíme zapomínat, že na 1. místě je příprava na naše budoucí povolání, proto věnujme učení a přípravě na výuku prvořadou pozornost!

Vážení rodiče,

                      chtěla bych vám všem mnohokrát poděkovat za přípravu na vánoční jarmark, pilnou práci doma, ale především za zodpovědný přístup a podporu naší třídy, jejíž žáci dne 29.11. na pěti stanovištích vzali bez mé přítomnosti aktivitu do svých rukou a zdárně vše dovedli až do samého konce. Vaší i jejich zásluhou máme z jarmarku čistý zisk, po odečtení všech nákladů za potraviny a materiál,ve výši 10 556,- Kč. Danou částku ponecháme společně se 4 800,- Kč z jarmarku v uplynulém roce dle souhlasného vyjádření všech žáků třídy na společný výlet v závěru tohoto školního roku. Pokud se neuskuteční, obdrží každý žák osobně finance domů. Bude třeba jen ještě myslet na výdaje spojené s vystoupením a loučením se na zdejší škole v červnu 2019. Děkuji ječtě jednou srdečně za dosud odvedený zodpovědný kus práce VÁS i VAŠICH DĚTÍ!

Dnes ještě informace o dvou akcích školy v měsíci prosinci: 11.12.2018 je pro žáky 8. a 9. r. v plánu vzdělávací pořad " Rétorika", Vstupné na žáka činí 60,- Kč, ale my máme na ně peníze ze "Strašidelné školy". 20.12.2018 je plánován v místním kině pro žáky 2. stupně divadelní pořad s názvem "WWW.Československo", jehož vstup na žáka činí rovněž 60,- Kč. Ten budeme muset do Vánoc ještě uhradit. Děkuji a věřím ve VAŠI DALŠÍ PODPORU!

Krásné a pohodové vánoční svátky a šťastné vykročení do roku 2019 

s pevným zdravím žákům i jejich rodičům přeje tř. uč. 9.r.!

Vážení rodiče a žáci,

                                 všichni společně jsme vkročili úspěšně a ve zdraví do roku nového, roku 2019, v němž nás čeká mnoho starostí, změn a úkolů.

Mezi ty prvořadé patří úspěšné zakončení klasifikace v 1. pololetí, jejíž výsledky ještě významně ovlivní vstup do dalšího studia na střední škole nebo v učebním oboru. S tím souvisí i konečné rozhodnutí o našem budoucím povolání, tj. včasné podání formuláře se zájmem o konkrétní další typ studia. Termín byl stanoven vzhledem k lyžařskému kurzu a brzkým jarním prázdninám- 11.02.- 15.02.2019- již na 20.01.2019.

Vysvědčení za 1. pololetí bude žákům předáváno 31.01.2019 a 01.02.2019 nás čekají jednodenní pololetní prázdniny.

S počátkem 2. pololetí musíme všichni společně myslet na to, že zanedlouho, konkrétně v dubnu, proběhnou přijímací zkoušky na střední školy, proto je třeba soustředit se intenzivně na práci v předmětech matematika a český jazyk a pravidelně zařadit do domácí přípravy didaktické testy v obou předmětech, jež mají všichni  minimálně v knižním provedení.

Věnujme tedy intenzivní pozornost zejména učení, obracejme se s potřebnými dotazy na dané vyučující a nenechme čas plynout jen vyčkáváním a nicneděláním. Vždyť jde, milí žáci, o vaši budoucnost a já i rodiče si přejeme, aby první krok do ní byl úspěšný!

Jarní prázdniny:    11.02. 2019 - 15.02. 2019- přeji nám všem příjemný odpočinek a načerpání nových sil!

Nové informace: Do 15.3.2019 je třeba vyzvednout v ZŠ u výchovného poradce, Mgr. L.Hány s občanským průkazem ZÁPISOVÝ LÍSTEK.

                        Dne 28.3.2019 nepůjde celé dopoledne elektrický proud: do 11.30h proběhne mimo budovu školy DEN v přírodě. Místo oběda= balíček. Vhodné oblečení i obuv na celé dopoledne! Změna: 25.3.= svačinu na celé dopoledne s sebou, neboť ani balíček místo oběda nebude! Prosím: teplý nápoj, neboť žáci budou celé dopoledne na stanovištích.

Prosba k rodičům: pohovořte s dětmi doma o správném přístupu vůči dospělým a jednání s nimi,  dále o vhodném x nevhodném vyjadřování. Děkuji, TU!

Nepřehlédněte důležitá data měsíce DUBNA: 8.4.= vzdělávací pořad s psovodem/ pobyt venku pouze 1 vyuč.h./- poplatek= 50,- Kč,

                                                                 9.4. od 13h zapojení některých žáků do zápisu do 1. třídy,/od 13h do 16h/

                                                                 23.4.- Techmánia Plzeň/ vstup bez poplatku, příspěvek na autobus= 150,- Kč/

                                                                24.4. od 16h naše poslední třídní schůzka na škole - zváni jsou rodiče společně se žáky: do programu budou zařazeny i naše plány do

                                                                                                                                                                                                                                    konce školního roku!

                                                                30.4.- zapojení některých žáků do programu Hasičského sboru Poběžovice na stanovištích/ telef. spojení se žáky/

Poděkování vyslovuji všem žákům třídy za zodpovědnou přípravu i průběh činnosti na jednotlivých stanovištích během Projektového dne v přírodě 28.3.2019 ! Pochvala třídního učitele patří těm, kteří se podíleli na organizaci a průběhu Zápisu do 1. třídy dne 9.4.2019. Bude uvedena jmenovitě v hodnocení chování.

Milí rodiče, žáci, co nás čeká v měsíci KVĚTNU: 2.5.= školní kolo recitační soutěže

                                                                       21.5.= výlet s partnerskou školou Oberviechtach do města NORIMBERK/ pís. sdělení a souhlas bude zaslán rodičům/

                                                                      22.5.- akce pro školu PARKOUR / poplatek 50,- Kč bude financován z fondu třídy/

                                                                      28.5.- 29.5. - focení třídy a jednotlivců / cena za fota se nemění!/

  V průběhu tohoto měsíce se již aktivně zapojíme do přípravy Dne dětí pro celou školu / 3.6./ a do programu na naše závěrečné rozloučení se školou, vámi všemi i veřejností, které je v plánu 20.06.2019. Žáci končí tento školní rok kvůli výměně oken ve školní budově již 21.06.2019!!!!!

Ještě jedno upozornění: Poplatek na Techmanii činil 150,- Kč na žáka, ale po vyúčtování je výsledná suma 130,- Kč, tj. do fondu třídy putuje 400,- Kč.

Pohodový 1. máj i další dny přeje všem M.Šebestová

Milí rodiče, žáci: čtěte pozorně toto upozornění: naše závěrečné rozloučení se o den posouvá: proběhne již 19.06.2019 / pozvánky budou vypracovány a zaslány/ !