OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Vážení rodiče a žáci,

                              koncem minulého školního roku jste obdrželi pokyny na školní rok nový. Děkuji, že jste je pozorně přečetli,neboť veškeré potřebné věci k zahájení roku byly včas splněny.

Chválím žáky za příkladné chování, respekt a pozornost během naší exkurze v Praze, která proběhla dne 21.9. Přinesla nám všem mnoho nových poznatků i zážitků, a to je chvályhodné.

Co nás teď čeká? Od října běží již zájmové útvary. Pro nás je důležitá zejména příprava na přijímací zkoušky z jazyka českého a z matematiky. Obě přípravy jsou od 7 hodin ráno ve středu a v pátek. Milí rodiče, věnujte prosím přípravě Vašich dětí do školy letos větší pozornost, neboť dobře víme, že jde o jejich budoucnost.

V říjnu máme v plánu dvě akce, které proběhnou v rámci projektů: 17. 10. Techmánii v Plzni a 22. 10. Posvícení na partnerské bavorské škole ve městě Neunburg v. Wald. Veškeré pokyny k oběma akcím obdrží žáci ode mne písemnou formou.

Kontakt na mne máte v žákovské knížce, je beze změny a jsem kdykoliv k dispozici i osobně dle vzájemné domluvy.

Milí rodiče, Vaše děti pro Vás i širokou veřejnost připravují tradiční akci, jejíž obsah je na pozvánce. Každý je pověřen nějakými úkoly, které je třeba dodržet, aby se nám tento večer vydařil. Prosím o spolupráci s Vámi- pohovořte doma o všem potřebném a pomozte s přípravou. Děkuji předem za vstřícnost, TU.

Třídní učitelka děkuje všem rodičům za podporu a pomoc v přípravě na výše uvedenou akci třídy pro veřejnost a žákům této třídy vyslovuje pochvalu za zodpovědný přístup, skvělou spolupráci během příprav, zejména 2.11.2018 a věří, že vše se tak podaří, jako tomu bylo právě v tento den.

Srdečný DÍK patří i vedení školy a  všem pedagogům i zaměstnancům školy, kteří nám jakkoliv pomohli.

Co nás v nejbližší době čeká: 19.11.2018 od 16h třídní schůzky a hodnocení 1. čtvrtletí, 29.11.2018 tradiční VÁNOČNÍ JARMARK a 5.12.2018 budeme pověřeni zhostit se role sv.Mikuláše a navštívit nejen třídy 1. stupně, ale i Mateřskou školu a Dům seniorů v Poběžovicích.

Stále však nesmíme zapomínat, že na 1. místě je příprava na naše budoucí povolání, proto věnujme učení a přípravě na výuku prvořadou pozornost!

Vážení rodiče,

                      chtěla bych vám všem mnohokrát poděkovat za přípravu na vánoční jarmark, pilnou práci doma, ale především za zodpovědný přístup a podporu naší třídy, jejíž žáci dne 29.11. na pěti stanovištích vzali bez mé přítomnosti aktivitu do svých rukou a zdárně vše dovedli až do samého konce. Vaší i jejich zásluhou máme z jarmarku čistý zisk, po odečtení všech nákladů za potraviny a materiál,ve výši 10 556,- Kč. Danou částku ponecháme společně se 4 800,- Kč z jarmarku v uplynulém roce dle souhlasného vyjádření všech žáků třídy na společný výlet v závěru tohoto školního roku. Pokud se neuskuteční, obdrží každý žák osobně finance domů. Bude třeba jen ještě myslet na výdaje spojené s vystoupením a loučením se na zdejší škole v červnu 2019. Děkuji ječtě jednou srdečně za dosud odvedený zodpovědný kus práce VÁS i VAŠICH DĚTÍ!

Dnes ještě informace o dvou akcích školy v měsíci prosinci: 11.12.2018 je pro žáky 8. a 9. r. v plánu vzdělávací pořad " Rétorika", Vstupné na žáka činí 60,- Kč, ale my máme na ně peníze ze "Strašidelné školy". 20.12.2018 je plánován v místním kině pro žáky 2. stupně divadelní pořad s názvem "WWW.Československo", jehož vstup na žáka činí rovněž 60,- Kč. Ten budeme muset do Vánoc ještě uhradit. Děkuji a věřím ve VAŠI DALŠÍ PODPORU!