Úvodní stránka » Nejnovější příspěvky » Adaptační kurz 2016

Stejně jako v minulých letech, se i žáci letošních šestých tříd zúčastnili již tradičního adaptačního kurzu. Ten se opět uskutečnil v rekreačním středisku Sycherák, v termínu 14. - 16. září. Počasí se letos opravdu vydařilo – byly to tři slunečné a horké letní dny, během kterých byl pobyt v přírodě poblíž vody velmi příjemným zakončením léta a prodloužením prázdnin. Smyslem kurzu je adaptace na přechod na druhý stupeň základní školy, společné zážitky s novým třídním učitelem a vzájemné poznávání s pedagogy 2. stupně. To vše se odehrává v krásné přírodní lokalitě koupaliště a lesa poblíž Sycheráku.

Letos se kurzu zúčastnilo celkem 35 žáků ze 6.A i 6.B, a samozřejmě jejich třídní učitelé Bc. David Vavřík a Romana Adamcová. Program byl jako obvykle nabitý, postaraly se o něj Mgr. A. Zítková, metodik prevence a Mgr. A. Solničková, výchovná poradkyně. Jednalo se hlavně o kolektivní a psychosociální hry ve volné přírodě, které si kladou za cíl rozvíjet u dětí komunikaci, spolupráci, společné plánování a vytváření strategií. Všechno se rozjelo už první den ve středu, kdy děti hrály hru „Na pustém ostrově“ a ještě několik dalších. Ve čtvrtek dopoledne proběhlo asi osm her, odpoledne se žáci vydali na výlet po okolí, a poté si zahráli hru „Lovecké safari“, která vydá asi na dvě a půl hodiny. Večer se uskutečnila oblíbená noční hra, která se velmi vydařila, a to díky početné návštěvě ostatních pedagogů, kteří ji společně celou připravili. V pátek se odehrály ještě další čtyři hry a následovalo společné zhodnocení náplně kurzu, tedy zpětné vazby od pedagogů i žáků.

Jako u dětí nejoblíbenější se nakonec ukázala strategická hra „Přes bažinu“, ale velkému úspěchu se těšily i zmíněné „Lovecké safari“ a „Na pustém ostrově“. Avšak nebyly to jen hry, z čeho byly děti většinou nadšené, ale i celková atmosféra a společné sdílení zážitků v krásném prostředí. V konečném dotazníku 29 žáků odpovědělo, že by se adaptačního kurzu zúčastnilo ještě jednou. To odpovídá bohatým zkušenostem pedagogů z podobných akcí v minulosti i kvalitně a pečlivě provedeným přípravám. Na těch se ochotně podílela i celá skupina ostatních učitelů z naší školy a nutno říci, že si veselé chvíle kurzu užili i oni.

Popřejme zúčastněným dětem, aby bez větších problémů zvládly přechod na druhý stupeň a škola byla pro ně i nadále nejen nepříjemnou povinností, ale i hrou s množstvím zajímavých aktivit. Věříme, že naši zkušení a dobře připravení pedagogové zajistí takto pestré a zábavné akce i v budoucnu dětem příštích ročníků.