OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Je zřízena na základě vyhlášky MŠMT ČR č. 72/2005 Sb. Hlavním úkolem výchovného poradce je podpora žáků a rodičů při řešení výukových a výchovných problémů a při volbě dalšího studia a povolání.
Výchovný poradce se ve vztahu k volbě povolání věnuje především informační činnosti týkající se výběru dalšího studia nebo jiné formy přípravy na povolání žáků, poskytuje informace o jednotlivých typech škol, požadavcích a předpokladech přijetí. Provádí administrativní činnosti s tím související, odborné přednášky, besedy a individuální konzultace pro žáky a jejich rodiče. Úzce kooperuje s rodiči, školním metodikem prevence, třídními učiteli a ostatními pedagogy. Zvláštní pozornost věnuje výchovný poradce žákům, jimž rodina neposkytuje dostatečnou intelektuální, sociální nebo hmotnou pomoc, dále žákům talentovaným a se změněnou pracovní schopností. Metodicky spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, středisky výchovné péče, dále s lékaři, klinickými psychology a dalšími odborníky či institucemi. Zajišťuje skupinové návštěvy žáků školy v informačních poradenských střediscích, úřadů práce a poskytuje informace žákům a zákonným zástupcům o možnostech individuálního využití informačních služeb těchto středisek. O všech těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.

Konzultační hodiny pro žáky i rodiče – středa: 11,30 – 12,30 hod.