OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Úvodní stránka » EVVO » Standardní činnosti koordinátora EVVO - školní rok 2016 - 2017

                           

Standardní činnosti – roční realizační plán EVVO

Školní rok : 2016 – 2017

 

            Znalosti a dovednosti z oblasti environmentální výchovy by si měli žáci osvojovat průběžně přirozenou cestou v rámci učiva v jednotlivých předmětech s důrazem na využití mezipředmětových vztahů. V dlouhodobé perspektivě škola zajišťuje pro plnění úkolů v oblasti EVVO další vzdělávání pedagogických pracovníků, materiální, prostorové a finanční zajištění, environmentálně vhodný provoz školy a školního areálu, spolupráci školy s ostatními subjekty. Základním dokumentem EVVO ve škole jsou standardní činnosti – roční realizační plán EVVO. Na škole je zřízena funkce koordinátora EVVO (vyučující přírodopisu, chemie a německého jazyka), který má vystudováno Specializační studium pro školní koordinátory EVVO. Koordinátorovi EVVO vedení školy vytváří podmínky pro jeho práci zejména zvyšováním jeho odborné úrovně, vytvářením motivujících pracovních podmínek, odměňováním a vytvářením podmínek pro plánování a realizaci EVVO.

 

            Cíle EVVO žáků na Základní škole v Poběžovicích:

 

-        žák rozumí základním pojmům, vztahům a procesům v biosféře

-        žije podle principů trvale udržitelného rozvoje

-        chová se ekologicky – šetrně

-        uvědomuje si negativní dopady neuvážené lidské činnosti a nezodpovědného chování na současný stav přírody, 

         životního prostředí a svého vlastního zdraví

-        řídí se jednoduchými hesly: ztlum, recykluj, vypni, choď, změň se

 

            Dlouhodobé úkoly:

-        funkční systém třídění odpadů (nádoby na tříděný odpad)

-        výchova k udržitelnému rozvoji (šetření energií)

-        zapojení do školního recyklačního programu Recyklohraní (sběr baterií, drobného elektroodpadu, hliníku -

         Hliníkožrout, odvoz, zpracování úkolů)

-        sběr víček od PET lahví

-        péče o školní zahradu (rozvoj schopností vnímat přírodu všemi smysly), učebna na zahradě

-        péče o zeleň ve třídách

-        krmítka pro ptáky

-        ovoce do škol

-        ekologické čistící prostředky pro úklid

-        školní jídelna - biopotraviny

-        nástěnky s ekologickou tématikou – průběžná aktualizace

-        informace o aktivitách z oblasti EVVO na školním webu a v místním tisku

-        průběžné zapracování prvků environmentální výchovy do předmětů

             Krátkodobé úkoly:

 

            Září:

-        adaptační kurz pro žáky 6.A a 6.B třídy – Sycherák (14. – 16.9.)

-        mezinárodní noc pro netopýry (2.9.)

-        projektový den Po stopách Dobrohosta (18.9.)

-        sběrné krabičky Ecocheese do tříd (objednat 5.9.)

-        Evropský den jazyků – jazykové využití tématu (26.9.)

-        Evropský týden mobility (16. - 22.9.)– mezinárodní Den bez aut (22.9. - alternativy dopravy) – anketa do

         jednotlivých tříd - vyhodnocení

-        Krajská environmentální konference – Plzeň (22.9.)

-        seminář Odpady a obaly – Černošín – účast v minulém školním roce

-        sběr kaštanů a žaludů – spolupráce s MS Otov

-        návštěva obory v Otově

-        vyhlášena sběrová soutěž baterií a elektrospotřebičů (22.8. – 15.11.)

-        seminář „Pojďme na to od lesa“ – Horní Kvilda (21.10.)

-        sběr hliníku – výroba nového Hliníkožrouta

 

             Říjen:

-        strašidelná škola (výzdoba – přírodní materiál) (25.10.)

-        Drakiáda

-        Mladý přírodovědec – poznáváme plody

-        1.úkol Recyklohraní

-        Světový den lidských sídel (1.10.)

-        Světový den zvířat (4.10.)

-        Světový den výživy (16.10.)

-        Den stromů (20.10. - strom roku:anketa končí 10.října)

-        výukový program E-Liška, Falcopredonum (31.10.)

 

            Listopad:

-        Příroda očima našich dětí – výtvarná soutěž

-        Den bez cigaret (16.11.)

-        vánoční jarmark – výtvory z přírodnin (25.11.)

-        vánoční strom pro zvířátka

-        vánoční výzdoba školy, krmítka za oknem

-        Přírodovědec roku

 

            Prosinec:

-        Světový den AIDS (1.12.)

-        mikulášská nadílka (adventní program) (5.12.)

-        Čertí škola

-        projektový den Mrazivá zima (projekt Učíme se v přírodě)

-        zapojení do soutěže „Věnuj mobil“

-        2.úkol Recyklohraní

-        Mezinárodní den biologické rozmanitosti (29.12.)

 

            Leden:

-        lyžařský výcvik

-        návštěva sběrného dvora v Poběžovicích

            Únor:

-        Masopust (28.2.)

-        Světový den boje proti rakovině (4.2.)

-        3.úkol Recyklohraní

 

            Březen:

-        výukový program Šplhavci – společnost Ornita (2.3.)

-        Světový den vody (22.3.) - prezentace u příležitosti Světového dne vody

-        Přírodovědec roku – Jaro se probouzí

 

            Duben:

-        Den Země (22.4.) - Tonda – obal na cestách (pojízdná výstava o zpracování a recyklaci obalů – společnost EKO –

         KOM)

-        soutěž o nejlepší prezentaci na téma „Žijeme tu společně“ v programu PowerPoint

-        4.úkol Recyklohraní

-        projektový den „Přichází léto“

 

            Květen:

-        závody na kolech, kolečkových bruslích, koloběžkách

-        výstava mysliveckých trofejí

-        Den matek (14.5.) - výrobky z přírodnin

-        Evropský den parků (24.5.) - fotografická soutěž

-        Světový den bez tabáku (31.5.) - rizika spojená s kouřením, ohrožení zdraví

 

            Červen:

-        Den dětí (1.6.) - program v parku, malování na silnici

-        Světový den životního prostředí (5.6.) - úklid v okolí školy

-        Den květů (21.6.) - výtvarná soutěž

 

 

            Součástí výuky jsou:

-        naučné a poznávací vycházky do přírody, poznávání naučných stezek

-        tematické exkurze – projekt „Učíme se v přírodě“ a „Český les, místo, kde žiji“, následné zpracování

         pracovních listů

-        využívání výukových programů CD, DVD – lesní ekosystém, odpady a jejich využití, ….............

-        příručka ekologické výchovy a lesní pedagogiky „Pojďme na to od lesa“

-        návštěva Planetária a Techmanie v Plzni, ZOO v Plzni – výukové programy

-        účast na preventivních programech – hudební pořady, divadla, naukové pořady

-        kroužky – volnočasové aktivity

-        turistické a sportovní akce

 

            Náměty možných přednášek:

                                               Likvidace odpadů a jejich třídění – skládka Černošín

                                               Stav životního prostředí v našem regionu (v ČR)

                                               Chemie a potraviny

                                               Víme, co jíme? (přídatné chemické látky v potravinách)

                                               Ekologické zemědělství, biopotraviny

                                               Nebezpečí drog

                                               Zdravý životní styl

                                               AIDS                            

 

           Náměty možných exkurzí:

                                          jaderná elektrárna Temelín                                          

                                          CHVaK Domažlice

                                          skládka KO Lazce

                                          naučná stezka Sedmihoří

                                          návštěva záchranné stanice živočichů (Plzeň, Rokycany, Spálené Poříčí,

                                          Tachov)

                                          NM Praha

                                          Terezín

                                          výstavy s EVVO tematikou - dle aktuální nabídky

 

          Náměty možných terénních programů:

                                                               Život ve vodě

                                                              Život na louce

                                                               Život v lese  

                                      

Dne 1.9. 2016

 

Zpracovala: Ing.Marie Kabůrková, koordinátor EVVO