Úvodní stránka » Nejnovější příspěvky » Strašidelná škola 2016

Strašidelná škola

V úterý 25. října 2016 v podvečerním čase se opět otevřela naše škola všem, kteří se chtěli trochu bát. Žáci 9. ročníku vyzdobili chodby a třídy, převlékli se do kostýmů a s nadšením se ujali rolí strašidel. Návštěvníci při vstupu dostali „poukaz na průlet strašidelnou školou“ osvětlenou pouze svíčkami a lucernami z velkých oranžových dýní. Ve třídách na ně čekaly různé úkoly – tunel plný strachu, bludiště, labyrint vůní, hmatová krabice, hod a lov, speciálně vyrobené puzzle atd. Museli však být odvážní a projít chodbami plnými čertů, kostlivců, čarodějnic a jiných příšerek. Na konci svoji přítomnost potvrdili podpisem na pamětním listu. Za statečnost obdrželi u východu sladkou odměnu a diplom.

Děkujeme učitelům, asistentům, vychovatelkám školní družiny a rodičům, kteří nám pomáhali, a také SRPŠ, jež nám poskytlo finanční příspěvek na dobroty pro děti.

                                                                     Mgr. B. Kreslová, třídní učitelka 9. ročníku