Úvodní stránka » Nejnovější příspěvky » Začátek nového školního roku 2016/2017

1.9.2016 byl v naší základní škole zahájen nový školní rok. Po rezignaci Mgr. V. Foista v červnu 2016 se vedení školy ujal Ing. Petr Lehner, statutární zástupce pověřený řízením školy. Dle sdělení zřizovatele proběhne  konkurz na ředitele školy v prvních měsících roku 2017. Zástupkyní ředitele zůstává Mgr. Marie Pittnerová.

V průběhu prázdnin se malovalo v několika třídách, ve školní kuchyni a ve školní jídelně, instalovaly se šatní skříńky pro všechny žáky, probíhal komplexní úklid a údržba celé školní budovy. Plánována byla ještě výměna vstupních dveří, ta však díky zdržení dodavatele proběhne až v průběhu měsíce září. Následně budou k těmto dveřím instalovány kamery napojené na videotelefony uvnitř budovy.

První den školy se žáci 9. třídy ujali vítání prvňáčků i jejich rodičů. První třídu s 19 žáky, tentokrát jednu, povede Mgr. Hana Teplá., která nové žáčky přivítala společně s panem starostou Mgr. Hynkem Říhou a Ing. Petrem Lehnerem, pověřeným ředitelem.

Třídními učitelkami 2. tříd jsou Helena Tanková a Alena Zítková, 3. třídy vedou Dana Haasová a Jana Hrabětová (Hadravová), 4. třídu Petra Vaňková a 5. třídu Marie Pittnerová. Do prvostupňového týmu se vrátila také Vladimíra Kožiolová.

Na druhém stupni se učitelský sbor rozrostl o dvě nové tváře – Alenu Glajchovou a Davida Vavříka. Třídními učiteli 6. tříd jsou  Romana Adamcová společně s Davidem Vavříkem, 7. třídu vede Miroslava Šebestová, 8. Jana Vicianová a do 9. se vrátila p. uč. Božena Kreslová. Na 2. stupni vyučuje dále Marie Kabůrková a výchovným poradcem zůstává Alena Solničková.

Ve školním roce jsme rozšířili z důvodu velkého zájmu kapacitu školní družiny, zřídili jsme

3. oddělení. Vychovatelkami ŠD zůstávají Alena Tauchmannová a Michaela Bedyová, nově se k nim přidala Ivana Steinbergerová.

Výraznou změnu zaznamenal tým asistentů pedagoga, v asistentské práci pokračují Miroslava Mlnáříková (Blaščáková), Adam Březovský a Jitka Krčmářová, nově jsme přijali na částečný úvazek Pavla Jahna, Věru Ľuptákovou, Ivanu Steinbergerovou a Miroslavu Konopovou.

Od 1. 9. 2016 začala škola pracovat na společném projektu se Západočeskou univerzitou v Plzni, pod její  hlavičkou působí na škole nově dva koordinátoři inkluze Alena Zítková a Miloslava Pekárová.

Provozní zaměstnanci školy zůstávají beze změn.

Přejeme si, aby nový školní rok byl pro všechny žáky, jejich rodiče, pedagogické i provozní zaměstnance školy klidný, pohodový a úspěšný. Škola bude pokračovat v nastavené inkluzivní cestě,  pozornost bude věnována jak  dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, tak i rozvoji potřeb a talentu nadanějších dětí.

Marie Pittnerová