Úvodní stránka » Školní družina

Školní družina

DO DRUŽINY PŘIŠEL PODZIM

Jako každý rok, i letos se nám už ohlásil podzim. Listí se krásně zbarvilo a začalo padat. Kromě listí padají také žaludy, bukvice, kaštany a děti je sbírají pro lesní zvěř. To my v našem III. oddělení školní družiny jsme si vyrobili věnce na dveře ze sisálu. Kromě tohoto provázku jsme na výrobu použili ještě tvrdý papír a již zmiňované různé plody, které je možno na podzim vidět. Děti ze sisálu upletly věnečky a pak si ještě z tvrdého barevného papíru vystříhaly buď sovičku nebo ježka. Barvu zvířátka si vybíral každý sám podle své vlastní fantazie. Stejně tak i konečné dozdobení věnců jsem ponechala pouze na dětech. Věnce se dětem moc poveldy a všichni z nich měli radost.

Vychovatelka III. oddělení ŠD Ivana Steinbergerová

Věnce ze sisálu