Vítáme vás na oficiálních webových stránkách Základní školy Poběžovice.wink

Vážení rodiče,

tímto vás srdečně zveme na projektový den POCHOD DOBROHOSTA, který se uskuteční dne 27.9.2017 od 8.00 hod.

Výuka tento den bude zaměřena na oblast EVVO.

....................................................................................................................................................

Vážení rodiče,

z organizačních a technických důvodů bude 29.9.2017 ředitelské volno.

...................................................................................................................

Do složky ,,ŠKOLNÍ DRUŽINA" byl přidán seznam přijatých žáků do ŠD pro školní rok 2017/2018.

............................................................................................................................................................................

Žádáme zákonné zástupce žáků, kteří jsou vzděláváni podle Individuálního vzdělávacího plánu a mají platnou zprávu z PPP či SPC, o včasné vyplnění žádosti o Individuální vzdělávací plán. 

Nejzazší termín podání žádosti o IVP je stanoven na 15. 09. 2017.

Aby mohl být žák v průběhu školního roku vzděláván podle IVP, je nezbytně nutné podání žádosti o IVP.

Mgr. A. Zítková, Bc. M. Pekárová

.................................................................................................................

Do složky ,,DOKUMENTY KE STAŽENÍ" byla přidána přihláška ke stravování.

................................................................................................................

Do složky ,,ORGANIZAČNÍ DOKUMENTY" byla přidána cena stravného od 1.9.2017.

...................................................................................................................

Do složky ,,PRO RODIČE" byly přidány tabulky, ve kterých naleznete předběžné finanční částky spojené s úhradou pracovních sešitů, kopírování, příspěvku SRPŠ, popř. adaptačního kurzu, pro školní rok 2017/2018. Tabulky jsou zpracovány za jednotlivé třídy.

.....................................................................................................

Od 1.1.2017 realizujeme nový projekt (více v záložce projekty):