Vítáme vás na oficiálních webových stránkách Základní školy Poběžovice.wink

Žádáme zákonné zástupce žáků, kteří jsou vzděláváni podle Individuálního vzdělávacího plánu a mají platnou zprávu z PPP či SPC, o včasné vyplnění žádosti o Individuální vzdělávací plán. Budeme Vám k dispozici již v termínu

                          od 29. 08. - 01. 09. 2017 v době od 9,00 – 13,00 h.

Nejzazší termín podání žádosti o IVP je stanoven na 15. 09. 2017.

Aby mohl být žák v průběhu školního roku vzděláván podle IVP, je nezbytně nutné podání žádosti o IVP.

Mgr. A. Zítková, Bc. M. Pekárová

............................................................................................................

Do složky ,,DOKUMENTY KE STAŽENÍ" byla přidána přihláška ke stravování.

................................................................................................................

Do složky ,,ORGANIZAČNÍ DOKUMENTY" byla přidána cena stravného od 1.9.2017.

...................................................................................................................

Do složky ,,PRO RODIČE" byly přidány tabulky, ve kterých naleznete předběžné finanční částky spojené s úhradou pracovních sešitů, kopírování, příspěvku SRPŠ, popř. adaptačního kurzu, pro školní rok 2017/2018. Tabulky jsou zpracovány za jednotlivé třídy.

.....................................................................................................

Vážení rodiče,

zápis do školní družiny bude probíhat ve dnech 30.8. a 31.8.2017 vždy mezi 8.00 - 12.00 hod a  15.00 - 17.00 hod v místnosti oddělení ŠD I.

Do složky ,,DOKUMENTY KE STAŽENÍ" byla přidána přihláška do školní družiny.

.....................................................................................................................................................................

Do složky ,,PRO RODIČE" byly přidány termíny opravných zkoušek.

........................................................................................................

Od 1.1.2017 realizujeme nový projekt (více v záložce projekty):