OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Vítejte na stránkách 1.třídy ve školním roce 2019-20!

 

Upozornění!

26.3.

Vážení rodiče,

děkuji vám za to, že plníte s dětmi zadané úkoly. Dobrovolné a rozšiřující úkoly nejsou povinné. Pomáhá nám i televize ČT 2 UčíTelka každý den od 9 hod, kde si děti mohou jinou formou zopakovat učivo 1.třídy. Zdarma je skolakov.eu, kde najdete zábavnou matematiku i český jazyk na procvičení, popř. prvouku.

Vím, že si mezi sebou pomáháte a že úkoly plníte pravidelně. To je dobrou zárukou toho, že budeme moci učivo zopakovat a pokračovat dále, až se navrátíme do školních lavic. V případě, že vznikne nějaká nejasnost, můžete mi kdykoliv zavolat nebo napsat na: tepla.hana@zspobezovice.cz.

Děkuji, přeji pevné zdraví.

-----------------------------------------------

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádné situaci a zrušení výuky budou žáci informování o úkolech prostřednicvím webu školy-úvodní strán od ka-mimořádné opatření-úkoly pro  žáky, kde najdete úkoly pro jednotlivé ročníky. Prosím, aby si žáci úkoly plnili průběžně. Učivo bude považováno za probrané a bude zopakováno. V případě jakýchkoliv nejasností se na mě můžete kdykoliv telefonicky obrátit. Učivo je rozepsáno na jednotlivé dny na: úvodní stránka-mimořádné opatření-úkoly pro žáky. Děkuji za spolupráci a věřím, že vše zvládnete, protože vaše děti jsou na pravidelnou práci zvyklé, jsou šikovné a dost i samostatné.

--------------------------------

Pochvala

Vyjadřuji pochvalu všem dětem, které zpestřily program na oslavě MDŽ v hotelu Hubertus v Poběžovicích svým milým vystoupením na jevišti. Poděkování patří dětem za zodpovědný nácvik a sezpívání spolu s ostatními žáky z jiných ročníků, i rodičům za slavnostní ustrojení i za doprovod. Děti obdrží pochvalu písemně do žákovských knížek.

---------------------------

Soutěž v recitaci

Vyberte si básničku, která by zaujala délkou i obsahem porotu i vás. Nejprve proběhne třídní kolo a v květnu kolo školní.

------------------------

25.2. Masopust - projektové vyučování, při kterém jsme si připomněli masopustní tradici zajímavými úkoly. Chválím žáky za to, že přišli téměř všichni v maskách, někteří si dokonce přinesli na svačinu koblížky. Pohádkového koblížka jsme si po přečtení pohádky namalovali. Všichni pracovali s chutí a nadšením. Den jsme si moc užili.

-------------------------

V pátek před jarními prázdninami 14.2. jsme mezi námi přivítali paní Brožovou z Policie ČR, která s dětmi vedla velmi poučnou besedu v rámci preventivního programu Bezpečí. Děti pochválila za vzorné chování a za to, jak dokázaly reagovat na otázky bezpečí doma, na veřejnosti i ve škole. Na závěr jsme do třídy obdrželi panenku-policistku, která bude dohlížet na bezpečí ve škole. Programy, kdy s žáky ve škole hovoří odborníci dané oblasti, a nejen učitelé, jsou pro žáky vždy velmi přínosné. Jsme rádi, že jsme tuto nabídku přijali. 

----------------------------------------------

11.2. jsme se byli podívat za kamarády v naší mateřské škole. Společně jsme si popovídali, pohráli a pochlubili jsme se svým prvním vysvědčením, kde byly většinou samé jedničky. Pozvali jsme předškoláky k nám do školy na miniškoličku a do naší 1.třídy. Bylo to velmi příjemné setkání.

------------------------------------------------

10.2. jsme do vyučování zařadili úkoly na téma Zvířata. Poslední hodinu jsme si zahráli pohádku s nově zakoupenými čepičkami, díky kterým jsme   ztvárnili mnoho zvířecích postav. Moc jsme si to užili!

--------------------------------------

Soutěž knihovny!

20. ročník pohádkového nocování!

Téma: Harry Potter-namaluj děj, kde je Harry společně s kamarády. Na druhou stranu napiš, z jakého dílu je děj, napiš i jména kamarádů. Obrázek odevzdej do 15.3. do MKIS nebo paní učitelce. Nezapoměň si obrázek podepsat /třída, škola, adresa/. Přeji hodně štěstí!

------------------------------------

V pondělí 3.2. – jsme zhlédli divadelní představení Obušku z pytle ven v Domažlicích. Známá pohádka s písničkami nás pobavila a často zapojila do děje. Hodinový příběh s výstižnými charaktery postav, zajímavými kulisami a rekvizitami nám bude námětem pro úterní výtvarnou výchovu. Cestu autobusem všichni zvládli bez problémů. Většina žáků si zaslouží pochvalu za vhodné chování i na představení.

----------------------------- 

17.1.2020 

Při Vv a Pč jsme vyrobili sněhuláky, abychom si ve třídě přiblížili zimní období.

------------------------------------

Přejeme všem krásné vánoční svátky a pohodový rok 2020.

Od ledna 2020 začne pro přihlášené žáky čtenářský klub. Bližší informace o zahájení a průběhu obdrží žáci během 1.týdne v lednu.

----------------------------------------- 

Výsledky vánoční soutěže /stromeček/:

1.místo - Honzík Kubale, Daník

2.místo - Vaneska

3.místo - Nella

4.místo - Lukáš, Dominika, Marek, Peťa, Pavlínka, Laura Ferková

Výherci obdrželi malou sladkost a drobný dárek dle výběru. Blahopřejeme!

------------------------------

20.12. Máme ve třídě vítěze soutěže MKIS "O nejkrásnější vánoční pohlednici". Jsou to Beátka, Klárka a Honzík Kubale. Blahopřejeme!

----------------------------

Poslední školní týden tohoto roku 

Ve třídě probíhá od začátku adventu vánoční soutěž a otevírání adventního kalendáře se zajímavými aktivitami. Ve čtvrtek 19.12. půjdeme jako diváci na vánoční florbalový turnaj do tělocvičny, kde budou žáci 9.třídy prodávat párek v rohlíku a pití. Děti si mohou vzít  malý obnos peněz a svačinu si zakoupit. V pátek se slavnostně rozloučíme na vánoční prázdniny besídkou, kde si děti mohou vzájemně ochutnat cukroví. První hodinu si půjdou zájemci koupit palačinky k žákům z 9.třídy.

----------------------------

V pátek 13.12. jsme prožili 1.vyučovací hodinu v tělocvičně na pohybovém programu - street dance. Všichni se zapojili do rozcvičky a nácviku prvků tohoto moderního stylu. Užili jsme si to spolu se 2.třídou.

-------------------------------

5.prosince navštívil naši třídu Mikuláš, andělé a mnoho čertů. Pekelná kniha hříchů pravdivě prozradila naše zlobiče a neposluchy, nebylo jich sice mnoho, ale museli slíbit, že se polepší. Jako první dostaly adventní kalednář pilné a snaživé děti, neposlušné dostaly do rukou uhlí a brambory. Tento den jsme si zpříjemnili čertovskou pohádkou v podání CziDivadla z Prahy. Moc se nám představení líbilo. A vůbec celý den byl plný zážitků.

------------------------------

Chválím děti, které pravidelně čtou a mají každý den od rodičů podepsaný slabikář. Máme také vzorné písaře, kteří dokáží psát písmena, slabiky a dokonce slova podle diktátu. Komu to ještě nejde, prosím o domácí procvičování. Děkuji a přeji hezký advent, třídní učitelka

-----------------------------

1.adventní neděle

Vyjadřuji velké poděkování a pochvalu dětem, které se podílely 1.12. na adventním programu v naší obci. Děkuji rodičům za doprovod svých dětí.

------------------------------

Vánoční jarmark proběhl velmi úspěšně a pohodově 28.11. v naší škole ve 2.patře. Děti si prodejní i nakupovací den moc užily. Děkujeme všem rodičům za pomoc při výrobě krásné dekorace i za milou návštěvu ve třídě. Pochvalu si zaslouží děti jak za výrobky, tak  za vhodné a bezproblémové chování. Prodej od 9 do 14 hod se uskutečnil za pomoci  žáků 9.třídy, kterým také děkujeme. Společnými silami jsme si vydělali 3 783 Kč. Položili jsme tak první základy našemu třídnímu fondu. A teď už se těšíme na advent a adventní akce ve škole i v našem městečku.

------------------------------

Pochvala 

12.11. jsme se v rámci Juniorfestu zúčastnili v kině Čakan v Domažlicích filmové projekce „Sluník a Ludvík – Mise na Měsíc“. Vyjadřuji všem pochvalu za  slušné chování v autobuse i v kině. Všechno jsme zvládli bez problémů. Film byl zajímavý i poučný a dětem se líbil. Na základě zhlédnutí namalujeme obrázek.

Nikdo nezapomněl a všichni si přinesli batůžek a penál. Příště nás čeká pohádka v našem kině v Poběžovicích. Už teď se těšíme! Děkuji rodičům za spolupráci-za zaslané Souhlasy, peníze a podepsané informace.

-----------------------------

1.11. proběhlo projektové vyučování Halloween. Některé děti přišly v maskách. Dopolední výuka byla zpestřena  zábavnými úkoly.

Vyjadřuji pochvalu všem žákům, kteří se s chutí pustili do všech činností.

----------------------------------------------

Máme již vítěze v naší třídní soutěži - pečlivost plnění úkolů /tzv.kytičky/.

1.místo - Justýnka a Kačka R.

2.místo  - Péťa a Vaneska

3.místo - Honzík K. a Pavlínka

Všichni obdrželi pochvalu a vybrali si malou odměnu. Gratulujeme! 

Soutěž skončila 13.11. vybráním poslední odměny za 9.místo.

--------------------------------------------

Vážení rodiče, ráda bych vás informovala o akcích, které nás čekají v následujících měsících:

22.10. fotografování do Domažlického deníku. Den vydání novin ve středu 30.října.

26.-30.10. podzimní prázdniny

1.11. strašidelná škola od 18 hod-akci pořádá 9.třída a zve širokou veřejnost.

12.11. Juniorfest - kino Čakan Domažlice - film „Sluník a Ludvík – Mise na Měsíc“ - vstupné 60 Kč, autobus zdarma, odjezd v 9.45, příjezd 12.15-12.30, oběd a družina budou následovat. do školy vzít batůžek, penál, svačinu, pití, klíček od skříňky.

18.11 třídní schůzky od 16 hod v 1.třídě.

28.11. vánoční jarmark ve škole od 9 do 14 hod. Prosím rodiče (i rodinné příslušníky) o spolupráci při výrobě vánoční i jiné dekorace. Moc děkuji.

1.12. adventní neděle-vystoupení "Vánoční strom"- z naší třídy bude vystupovat také několik  žáků

5.12. Mikuláš-čertovská pohádka v kině-50Kč

13.12. taneční výukový program STREET DANCE-50Kč

Peníze mohou děti nosit současně na všechny akce, tedy 160 Kč. Kdo se nezúčastnil výukového programu Dravci, platí o 45Kč méně.

Děkuji za spolupráci a přeji krásný podzim.

Děkuji také všem rodičům za zaplacení příspěvku SRPŠ.

-----------------------------------

Ve čtvrtek 10.10. jsme prožili jednu vyučovací hodinu ve společnosti dravců a odborníka pana Zaleše, který se věnuje chovu dravců a sokolnictví.

Přírodovědný výukový program byl zaměřen na život dravců, byl zpestřen živou ukázkou s přelety po tělocvičně. Byla to opět velmi povedená akce.

---------------------------------

Pomoc nemocným dětem 

Řadu let naše škola spolupracuje s FONDEM SIDUS. Letos můžeme pomoci na léčení dětských pacientů zakoupením barevných náramků za 50,- nebo 60,-Kč.

Děkujeme.

------------------------------------

Sbíráme kaštany. Při příchodu do školy je vybírá pan školník. 

------------------------------------

Konzultační hodiny jsou ve čtvrtek od 11.45-12.15. Dále dle domluvy.

-------------------------------------

Na výtvarnou výchovu 8.10. budeme potřebovat několik menších listů na obtiskování- prosím o mírné vylisování.

---------------------------------

24. a 25.9 se uskutečnila v naší škole návštěva  partnerské školy z Rakouska. Někteří zavítali i do naší třídy. My jsme jim ukázali, jak se učíme. S chutí jsme přednesli několik pohybových říkanek. Moc se jim u nás líbilo!

   

--------------------------------------

30.9. proběhne 1.třídní schůzka od 16 hod v 1.třídě. Těším se na  setkání s Vámi, rodiči.

                                                                                       třídní učitelka

-------------------------------------

10.10. výukový program SOVY. Vybíráme 45Kč. Děkuji za včasné zaplacení.

------------------------------

10.9. fotografie z hodiny českého jazyka, kdy žáci plní úkoly na prověření zrakového vnímání a pozornosti. 17 žáků dostalo jedničku, někteří dokonce s hvězdičkou, ostatní udělali 1chybu. Všichni seděli, pracovali a soustředili se jako zkušení školáci. Chválím!

-----------------------------------------------------------------

13.9. začíná rybářský kroužek v rybářském domku v Poběžovicích od 16.00hod.

-----------------------------------------------------------------

Logická olympiáda

Až do 30. 09. 2019 můžete Vaše děti zaregistrovat do soutěže Logická olympiáda. Každoročně ji pořádá Mensa ČR. Probíhá formou krátkého  on-line  testu, kde si dítě vyzkouší své schopnosti v oblasti logiky a postřehu, samostatný a kreativní přístup. 

K registraci je zapotřebí souhlas rodičů. On-line test pro kategorii A1 bude spuštěn ve dnech 22.-28. října 2019. Bližší info na www.logickaolympiada.cz

---------------------------------------------------------------

6.9.Máme za sebou úspěšně 1.školní týden.

Vyjadřuji pochvalu všem žákům, kteří se již dobře zapojili do vyučování a kteří si donesli všechny pomůcky.

Děkuji za podepsání Školního řádu-druhý den přinesli úplně všichni, a za zaslané peníze na kopírování. Vybíráme 150,-(nejpozději do 20.9.).

Domácí úkoly kroužkujeme- prosím vždy o podpis. Děkuji.