OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Vítejte na stránkách 4. třídy

v novém školním roce 2020/2021

Vážení rodiče a žáci,

i v tomto školním roce Vám budu prostřednictvím stránek naší třídy předávat  informace týkající se výuky, práce Vašich dětí, fotografie z různých akcí apod.  Sledujte je proto, prosím, pravidelně.

Hned v úvodu bych Vás poprosila o důkladné prostudování hlavních stránek ZŠ Poběžovice, kde naleznete důležitá sdělení týkající se chodu naší školy.

________________________________________________________________________________

21.9. Úkoly

ČJ - opakování slovních druhů (můžete pracovat s učebnicí, děti si mohou procvičovat také na internetu)

     - procvičování vyjmenovaných slov po V  a  B

    - PS str. 11 celá

    - DÚ - PS str. 12/8

M - písemné počítání:

      85 -9      61 -4       72 - 8       35 + 8        21 + 8       56 - 9        71- 8    20-5    40-8    30-7    90-4    30-9    50-25    60-33    80-74    90-36   50-15

      200-4     300-8     700-7     900-6     700-6      300-7      100-9      500-6

      - procvičování násobení, dělení

      - učebnice str. 13/7  - vypočítat písemně (kromě žlutého rámečku)

VL - PS str. 6

Přeji všem brzké uzdravení!

_______________________________________________________________________________________________-

Na PČ v úterý 22.9. si děti přinesou různé přírodniny - kaštany, šípky, jeřabiny, kukuřici, listy, klacíky apod.

Děkuji

________________________________________________________________________________________________

18.9. Úkoly

ČJ - procvičování slovních druhů, vyjmenovaných slov po v

       učebnice - str. 11/4 - ústně

M - násobení, dělení 6,7

       PS str. 4, cv. 12

AJ - bude test na lekci 1

      PS str. 7 - celá

_____________________________________________________________________________________

17.9. Úkoly

ČJ - Učebnice str. 9, 10 - Přehled slovních druhů - prostudovat

       PS str. 9,10 - doplnit

M - opakování násobení, dělení 6 a 7

    -  počítání typu: 225 - 76 .....

    - učebnice str. 12, cv. 2 a 3 - řešit slovní úlohy na papír

Aj - PS - vypracovaná celá strana 6

            - str. 7 - cv. 5

            - učebnice str. 6

VL - PS str. 5 celá

______________________________________________________________________________________

16.9. ÚKOLY

ČJ - stále procvičujeme slovní druhy

       učebnice str. 9/1 - přečíst, vyhledat slovní druhy ohebné a slovní druhy neohebné

       PS str. 8/1 - práce s textem na straně 9

       DÚ - PS str. 7/1

M - procvičování násobení, dělení

       učebnice str. 12/1 - část ústně, poslední 4 sloupce písemně

________________________________________________________________________________________

15.9.  ÚKOLY

ČJ - PS strana 6 celá

M - učebnice str. 10, 7,9,10 řešit do sešitu (na papír)

       PS str.  4/11

       procvičování násobení a dělení

Aj - opakování 22 lekce ze 3. třídy (slovíčka v PS 3. třída)

       Abeceda  - uč. str. 6,  str. 7 - cv. 4 a 5; abecedu lze procvičovat na you tube

       PS - na straně 6 jsou hotová cvičení 1, 2, 3 

____________________________________________________________________________________________

14.9.

Vážení rodiče,

vzhledem  k tomu, že je v současné chvíli v naší třídě ve stavu nemocném pět dětí, budu každý den vkládat probrané učivo i  s úkoly na naše stránky.

14. 9. ČJ -

- provičování slovních druhů (podstatná jména, přídavná jména..... )

- ve středu bude diktát - učebnice str. 6, cv. 9 - děti si  můžou samy přepisovat na papír, procvičovali jsme již ve škole

- učebnice str. 8/1 - přečíst, splnit úkoly a,b,c

- PS str. 6/13

- DÚ - PS str. 6/12

14.9. M

- uč. str. 10/5 - vypočítat písemně na papír; po návratu děti odevzdají

- PS str. 4, cv. 8,9, 10

- procvičování násobení do 6; bude se již také známkovat

14.9. VL

V učebnici přečíst str. 6 a str. 7, přečíst oranžový rámeček na str. 7, ústně splnit otázky a úkoly

PS str. 5 - vypracovat cv. 2 a 3

_________________________________________________________________________________

2.9. 2020

Zkontrolujte, prosím, Váš přístup do on-line školy. V případě jakéhokoli problému se na mě obraťte; jedná se o hlavní zdroj informací týkající se studia Vašeho dítěte.

Děkuji

__________________________________________________________________________________

A nyní již  praktické záležitosti:

1. září děti obdrží několik informačních lístečků. Některé jsou pouze pro Vás, některé je nutné včas vyplnit, podepsat a po dětech poslat zpět do školy. Dejte jim proto nějaké desky či folii pro uložení těchto informací.

Již 1. září přijdou všichni žáci do školy z hygenických důvodů v přezůvkách!

Dále žádáme rodiče, aby měly děti v aktovkách stále připravenou roušku.

Děti dostanou ještě jednou seznam pomůcek pro 4. třídu, vše pečlivě prostudujte.

V letošním roce nedávejte dětem  květiny a z hygienických důvodů ani ručníky. Na utírání rukou jsou jednorázové papírové utěrky na WC i ve třídách.

Vyučování 1. týden:

1. září - 1 vyučovací hodina

2. září - 1. stupeň (týká se naší třídy) - 4 hodiny, 2. stupeň - 5 hodin

Od 3. září (od čtvrtka - máme odpolední vyučování) - výuka bude probíhat dle rozvrhu

(Poznámka k odpolednímu vyučování - děti obdrží 1. září informační lísteček, na kterém označíte variantu, kde bude Vaše dítě během volné hodiny před odpoledním vyučováním; prosím o vyplnění a vrácení lístků do čtvrtka. Děkuji.)

Přeji Vám do nového školního roku 2020/2021 mnoho trplělivosti a zdaru!

Mgr. Helena Tanková, třídní učitelka

_______________________________________________________________________________________________________

1.9. 2020

Vážení rodiče,

ve třídách se bude pravidelně větrat, dávejte proto dětem teplé oblečení.

V případě, že se mnou  budete  potřebovat  řešit nějakou záležitost, využívejte, prosím, mé konzultační hodiny nebo mi zavolejte; vstup do školy bez ohlášení není možný.

Platba za PS: 580,- Kč (děti zítra obdrží podrobný přehled)

Kopírování: 100,-Kč

Děkuji Vám za pochopení.