OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Vítejte na stránkách 7.A

Příběh evolučního nesouladu II.: Proč děti nechtějí chodit do školy -  SvobodaUčení.cz

Vážení rodiče,

vkládám do naší třídy informaci od vedení školy. Dopis, který je určený pro vás, jsem se rozhodla celý překopírovat a zde vložit. Prosím o pečlivé pročtení. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, tak volejte nebo pište.

Mějte se hezky, pevné zdraví a těším se na shledanou na on-line rodičovských schůzkách. Bude opravdu velmi důležité, aby se připojil každý z vás.

Mgr. Miloslava Pekárová

Vážení rodiče,

máme za sebou dva týdny distanční výuky, nouzový stav pokračuje a bohužel návrat do školních lavic je zatím v nedohlednu. Připomínáme vám, že účast žáků na všech formách distanční výuky je povinná.

(Pokud se žák neúčastní, musí být řádně omluven písemnou formou, jinak bude jeho absence vyhodnocena jako neomluvená.)

 

Aktivita žáků postupně velmi upadá, někteří se online hodin vůbec neúčastní, řada z nich je sice přítomna, ale vypínají kameru a při hodině dělají jiné činnosti nesouvisející s výukou, neplní a neodevzdávají zadanou práci. Pokud je to možné, měli by žáci pracovat v klidném prostředí bez hudby, televize či jiných zvuků domácnosti. Výuka je hodnocena, žáci jsou povinni úkoly plnit a známky jsou plnohodnotné jako při běžné výuce ve škole. Lze předpokládat, že pololetní hodnocení bude pouze na základě známek z distanční výuky.

Další informace je k nahrávkám. Po opakovaném uvažování o nahrávání hodin a několika nemilých zprávách o tom, jak je s našimi nahrávkami zacházeno, jsme se rozhodli nadále žákům nahrávky neposkytovat. Pokud se žák neúčastní online hodiny, musí mít omluvenku a  musí si materiály zajistit od spolužáků, případně od vyučujících.  

Prosíme vás, zákonné zástupce, abyste dohlédli na výuku vašich dětí, kontrolovali plnění úkolů a sledovali známky ve Škole OnLine (jsou zde běžným způsobem zapisovány známky i v době distanční výuky). V případě nejasností, problémů se neváhejte obrátit na třídní učitele, na vyučující dalších předmětů, případně na vedení školy.

Na příští týden plánujeme třídní schůzky online, kdy se připojíte na classroom svých žáků. O postupu a termínu vás budou do konce týdne informovat třídní učitelé. Sledujte, prosím, své emaily, abyste byli včas informování.

Děkujeme vám za spolupráci a pomoc při zajištění výuky dětí v těchto nelehkých podmínkách, přejeme pevné zdraví a pevné nervy.

Vedení školy

......................................................................................................................................................................................................

Vážení rodiče,

obracím se na vás s prosbou. Potřebuji, aby  jste dohlédli na své děti s přihlášením do všech "kurzů", které jsou jako předměty a jsou uvedené v jejich školních e-mailových adresách. Všichni své přihlašovací údaje znají, i přesto, že vás mohou přesvědčovat o opaku. :) Už mají ve svých kurzech několik úkolů a je nutné jejich splnění, protože slouží, momentálně, jako kontrola pro učitele, že žáci budou v případě nutnosti schopni pracovat samostatně. 

Děkuji a v případě dotazů mě kontaktujte.

Mgr. Miloslava Pekárová

......................................................................................................................................................................................................................................................................

Vážení rodiče,

pokud zjistíte, že vaše děti mají vši, neprodleně informujte třídní učitelku.

Děkuji

Mgr. Miloslava Pekárová                                                                                                        29. 9. 2020

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Vážení rodiče,

ve čtvrtek, 10. 9. 2020 vyrazí žáci devátého ročníku do ulic v Poběžovicích, kdy stejně jako v loňském roce podpoří prodejem propagačních předmětů zrakově postižené děti a dospělé. Jedná se o Sbírkové dny Světlušky. Protože i žáci naší školy vyjádřili zájem o zakoupení předmětů, bude jim toto umožněno v průběhu 4.vyučovací hodiny.

Předměty k zakoupení:     papírová tykadla - 30.-Kč

                                          karty "Prší"         - 50.- Kč                                           Svítíš.cz | Nadační fond Českého rozhlasu

                                          zubní kartáček   - 100.- Kč

Mgr. Miloslava Pekárová

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Vážení rodiče,                                                                                          File:Clock 12-20.svg

konzultační hodiny mám stanovené na pondělí od 12:20 do 13:05 hodin. Pokud vám tento den a čas z nějakého důvodu nebude vyhovovat nebo bude schůzka neodkladná, domluvte si, prosím, náhradní termín předem.

Mgr. Miloslava Pekárová

...............................

Vážení rodiče,

vkládám pro váš přehled finanční požadavky pro školní rok 2020 - 2021:

pracovní sešity - 152.- Kč

kopírování - 100.- Kč

výtvarná výchova - 100.- Kč

praktické činnosti - 200.- Kč

SRPŠ - 100.- Kč (hradí pouze staší z dětí a lze uhradit v listopadu)

Mgr. Miloslava Pekárová

.....................................................

Vážení rodiče, milí žáci,

v úterý dne 1. 9. 2020 začíná školní rok 2020/2021. Všichni se opět sejdeme v naší třídě, kterou zůstává učebna přirodopisu.

Protože nám tímto dnem opět začíná mnoho povinností, je nutné si důkladně pročíst informace na stránkách školy.

Jde o tento odkaz:

https://www.zspobezovice.eu/slozka/formulare/,

kde naleznete Školní řád včetně jeho příloh (Pravidla výchovných opatření, Pravidla pro hodnocení žáků), Pokyn ředitele školy č. 1 - Provoz školy 2020/21 - vzhledem ke COVID-19 a Pokyn ředitele školy č. 2 - Hygienická pravidla a standard úklidu 2020/2021 - COVID - 19. Dále Provozní řád školní družiny, Provozní řád školní jídelny včetně Pokynu ředitele školy č. 3 - Pravidla školní jídelny a školní kuchyně 2020/21 - COVID - 19. 

V případě jakýchkoliv dotazů volejte nebo pište na číslo 737802487.

První školní den obdrží žáci potřebné informace, týkající se pomůcek do školy a ostatních záležitostí.

1. 9. 2020 - 1 vyučovací hodina

2. 9. 2020 - 5 vyučovacích hodin

od 3. 9. 2020 - probíhá výuka dle rozvrhu 

Šťastné vykročení do školního roku 2020/2021 a mnoho zdraví!!!

Mgr. Miloslava Pekárová