OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Milí žáci - osmáci,

vítejte na stránkách v novém školním roce 2020/2021.

Prázdniny se pomaloučku chýlí ke konci. V úterý 1.9. 2020 se zase rozezní školní zvonek a já doufám, že se v plném počtu setkáme ve školních lavicích, které dlouho zahálely, ale už se stejně jako já těší na svoje milé a veselé "obyvatele". První den  jako obvykle končíme v 8.45 hodin . Ve středu 2. září  bude 5 vyučovacích hodin . V tento den budete potřebovat aktovku (dostanete nové učebnice, Julča přinese ty ze sedmičky), psací potřeby, přezůvky, svačinu,pití a roušku. Ve čtvrtek 3. září je již vyučování dle rozvrhu. V tento den budete potřebovat sešity (přineste si dle seznamu ty loňské ) a zápisník, abyste si mohli poznamenat, co ještě budete potřebovat na vyučování v tomto školním roce.

Brzy na viděnou.

                                                                                                      Vaše třídní učitelka

                                                                                                          Jana Vicianová

9.9. Na základě nových opatření vlády, je třeba, aby žáci měli zítra k dispozici 2 roušky, které musí nosit ve všech společných školních prostorách. Při příchodu do školy musí být rouška nasazena. Vyjímkou jsou pouze kmenové třídy Prosím, sledujte zprávy, školní web a školu online.

21.9. Dle nového nařízení vlády jsou žáci povinni nosit roušku i v kmenové třídě po celý den. Na tělesnou výchovu je třeba mít vhodné sportovní oblečení a obutí pro případ venkovního pobytu. Ven je možné dle nařízení chodit vždy, kdy to přízeň počasí dovolí.

10.10. Veškeré informace o změnách ve výuce od 12.10. do 30.10. 2020 naleznete na stránkách školy v rubrice PRO RODIČE. Žáci osmé třídy mají od 12.10. do 16.10.2020 prezenční výuku dle rozvrhu. Vyjímkou bude úterý a čtvrtek, kdy nebude odpolední vyučování, a proto budou končit po 5. vyučovací hodině. Podrobné informace k odpolednímu vyučování jim budou poskytnuty v pondělí na třídnické hodině.

13.10. INFORMACE K DISTANČNÍ VÝUCE OD 14.10. DO 23.10. 2020

  • Distanční výuka začíná již zítra tj. středa 14.10.2020. Děti budou mít 5 vyučovacích hodin denně jako MEET = videohovor. Na výchovy = Ov,Hv,Vv,Pč si musí otevřít příslušnou učebnu v GOOGLE CLASSROOM a zjistit si, jaký úkol mají vypracovat.
  • Na MEET se musí připojit na svém počítači. Je potřeba ráno kolem 7.45 hod. zapnout počítač, aby vše správně nastartovalo a bylo připraveno na výuku. Výuka probíhá dle rozvrhu (je zapsán v žákovské knížce nebo na škole online). Potom si otevřou dle rozvrhu první učebnu tj. český jazyk. Kliknou na ODKAZ NA MEET(dlouhý link na konci se symbolem malé kamery), objeví se menší černá obrazovka, kliknou na tlačítko PŘIPOJIT SE a jsou přítomni na hodině. Zapnou si kameru a vypnou mikrofon. Musí počkat, až se připojí ostatní spolužáci a vyučující. Pokud se stane, že se přeruší spojení, neděje se nic hrozného, stejným způsobem se připojí znovu. Naskočí do vyučování později. V případě, že si budou muset odskočit, nechají všechno zapnuté, aby mohli alespoň poslouchat, a pak se přidají k výuce. Přestávky se budou dodržovat stejně jako ve škole, tak by bylo dobré, aby si během nich všechno obstarali.
  • Na výuku budou kromě počítače potřebovat stejné pomůcky jako ve škole - učebnici, pracovní sešit, školní sešit,psací potřeby, přehledy.
  • Pokud by jste nevěděli, jak s učebnou pracovat, je možné na úvodní stránce školního webu kliknout na záložku GOOGLE UČEBNA a zde jsou umístěna všechna potřebná videa.
  • Každá schůzka se nahrává a dítě si ji může opakovaně přehrávat doma kdykoliv. To je možné i například v případě, že se dítě schůzky neúčastní, protože bylo na kontrole u lékaře. Pustí si to později, doplní si látku a vypracuje úkoly.Výuka je povinná ze zákona. V případě, že dítě bez vážného důvodu nebude připojeno, je nutná omluvenka pouze od lékaře, jinak jsou hodiny neomluvené (sankce dle školního řádu) a dítě může být klasifikováno nedostatečnou. Proto prosím, pokud by nějaké komplikace nastaly, pošlete mi zpávu prostřednictvím emailu. 

NOVÉ INFORMACE K DISTANČNÍ VÝUCE V TÝDNU OD 2.11. DO 6.11. 2020

Tato forma výuky pokračuje i nadále formou jako před prázdninami. JE NUTNÉ PŘIPOJENÍ NA JEDNOTLIVÉ HODINY DLE ROZVRHU. V případě nepřítomnosti = nepřipojení se do výuky je nutná OMLUVENKA OD LÉKAŘE, o nepřítomnosti předem známé zaslat SMS zprávu třídní učitelce. Podrobné informace o změně výuky chemie a fyziky byly zaslány na váš třídní gmail. Pokud by vyvstaly nějaké nejasnosti. obraťte se na mě prostřednictvím gmailu.

Přeji stálé a pevné zdraví vám i vašim blízkým. V úterý na slyšenou i viděnou. 

PRVNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKY V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE

Schůzka bude probíhat v pondělí 9.11.2020 prostřednictvím meetu v 18.00 hodin v učebně angličtiny 8. Ke sdílení se, prosím, přihlaste prostřednictvím účtu svých dětí.

PROGRAM SCHŮZKY:

1) pravidla online výuky

2) účast žáků na výuce

3) docházka

4) omlouvání hodin

5) klasifikace

6) důvod ukončení a sdílení nahrávání

7) prostor pro vaše dotazy

ROTAČNÍ VÝUKA - INFORMACE od 7.12. do 11.12. 2020

1) výuka bude probíhat dle rozvrhu umístěného na portále škola online, začíná se třídnickou hodinou v 7.45 hod.

2) s sebou 2 roušky uložené v igelitovém sáčku, které je nutno nosit celý den uvnitř budovy

3) žáci chodící na obědy jsou automaticky přihlášeni, pokud nemáte zájem o stravování, je nutné se včas odhlásit

4) hodiny tělesné výchovy jsou zaměřeny na turistiku, proto je nutné teplé oblečení a vhodná obuv

5) ve třídách je nutno provádět častější větrání, proto přizpůsobte tomu svoje oblečení (více vrstev)

6) vaší kmenovou třídou pro tento týden bude učebna ČJ ve 2. patře naproti chlapeckým záchodům

7) v den nástupu je nutné mít v žákovské knížce veškeré omluvenky za měsíc listopad a první prosincový týden

8) připravte si vypracované úkoly s učeben a v sešitech pro kontrolu a hodnocení

9) již od vstupu do budovy jsou žáci povinni se řídit pokyny zaměstnanců a dodržovat veškerá hygienická opatření