OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Úvodní stránka » EVVO » Aktivity naší školy

Hliníkožrout potřetí

            Už v pořadí třetího hliníkožrouta vyrobili v hodinách výtvarné výchovy žáci sedmé a deváté třídy. Hliníkožrout opět zaujal svou obvyklou pozici vedle vchodu do sborovny a nikdo z žáků ani pedagogů jej nemůže přehlédnout, ani to k němu není daleko.

            Stejně jako jeho dva předchůdci se i tento vyznačuje nadměrným apetitem. S gustem si pochutnává na obalech vyrobených z alobalu, víčkách od jogurtů i na plechovkách od rozličných nápojů. Jeho bachor je objemný natolik, že je možno ho ládovat po dobu celého pololetí. Ohromnými ústy projde i hliníková vanička od rodinného balení vašich oblíbených zapečených těstovin. Hluboko v útrobách hliníkožrouta se pak pomalu střádá veškerý tento materiál a pomalu se z něj formuje velká hliníková koule. Ta poslední vážila 40,3 kg a poběžovická škola s ní získala 10. místo z pětapadesáti zúčastněných školních kolektivů v okresní soutěži „O největší alobalovou kouli“,  která se konala v pořadí již po třiadvacáté. Zasloužilo se o to našich 38 sběračů alobalu, zdejší koordinátorka environmentální výchovy, ale i množství dalších dětí i dospělých, kteří hliníkožrouta občas trochu přikrmili. Celkově se na Domažlicku nashromáždilo téměř 1000 kilo hliníku, což už je slušné množství materiálu k recyklaci a následnému dalšímu použití.

            Děkujeme všem zúčastněným a prosíme i nadále všechny žáky i zaměstnance školy: Krmte hliníkožrouta a šetřete tak nerostné bohatství naší planety!

Den bez aut

Věděli jste, že Mezinárodní den bez aut spadá pod Evropský týden mobility, který začíná 16. září? Že ne? Tak to asi nevíte ani to, že jeho evropská historie spadá až do ropné krize počátku sedmdesátých let a u nás byl poprvé vyhlášen již roku 1991 a pravidelně je pořádán organizací Děti Země od roku 1995, tedy už déle než dvacet let. Správně asi tušíte, že tento den, a s ním celý týden mobility, nám poukazuje na jiné alternativy dopravy, hlavně ty ekologičtější, a slouží k tomu, abychom si uvědomili dopad aut a nejen jejich výfukových plynů na životní prostředí. A že stále neznáte přesné datum? Poběžovické děti už ho znají – je to přece 22. září.

Ankety Mezinárodního dne bez aut se letos zúčastnila celá naše škola. Napříč ročníky děti odpovídaly na základní otázky ohledně automobilismu. Na otázku: Jak často používáš (tvoji rodiče) auto?, odpovědělo největší procento dětí, že každý den. Avšak otázka: Je pro tebe auto nezbytné?, už tak jednoznačně nedopadla - zhruba polovina dětí odpověděla záporně. Jako jinou možnost dopravy by nejvíce dětí zvolilo autobus, dále pak kolo, chůzi pěšky a na posledním místě jízdu vlakem. Na otázku: Umíš si představit svět bez aut?, většina dětí odpověděla, že ne.

Kromě zmíněné ankety vypracovali žáci čtvrté třídy pod vedením svojí třídní učitelky i pestrou nástěnku, která několik dní jasně dominovala prvnímu poschodí poběžovické školy, a každému bylo na první pohled jasné, co je tématem. Celou akci připravila naše koordinátorka environmentální výchovy, od které se děti dozvěděly mnoho doplňujících informací, například o pravidelných hromadných cyklojízdách, které se konají v tento den ve velkých městech celého světa. Bohužel je však nutno podotknout, že parkoviště před naší školou bylo toho dne plně obsazeno auty zdejších učitelů i ostatních zaměstnanců, tudíž se Den bez aut nejevil zvenčí nikterak výjimečně. Na jejich omluvu lze dodat, že za to může spádový charakter Poběžovic a slabý provoz místní hromadné dopravy. Přejme si však, aby do budoucna více dospělých dokázalo přemoci vlastní pohodlnost, a mohlo tak jít dětem příkladem tím, že alespoň v tento jediný den v roce nechají svoje auto doma.

Příroda očima našich dětí

Pod vedením paní učitelky Romany Adamcové proběhla v minulých dnech na naší škole výtvarná soutěž s názvem „Příroda očima našich dětí“. Jednalo se o akci spojující výtvarnou výchovu s výchovou environmentální. Žáci 5. třídy, 6. A a 7. třídy výtvarně ztvárnili přírodniny pomocí několika různých technik: kresba tužkou (trojobraz – plody, listy, ulity); frotáž listů na téma „Podzim“; „Zátiší s dýněmi“; dále pak kresba voskem (kreslení pavučin); mozaika –„Podzimní strom“ a „Odraz na vodní hladině“ (podzimní krajina).

Všechny práce byly pěkné, avšak jako nejzdařilejší byla označena díla těchto autorek: Nemergutová, Pittnerová a Krčmářová z 5. třídy, Holmoková, Fazekašová a Buríková z 6. A, Beerová, Doktorová a Zítková ze 7. třídy. Všechny obrázky, které děti v soutěži vytvořily, si nyní lze prohlédnout na chodbách školy, kde utvářejí krásnou podzimní atmosféru.

 

Třídy třídí

 

            Žáci, učitelé a všichni zaměstnanci naší poběžovické školy se zapojili do sběru tříděného odpadu s následným výkupem.

            Jedná se o projekt podpory třídění odpadů ve školách a jiných zařízeních Plzeńského kraje. Koordinátorka EVVO vešla v kontakt se svozovou společností RUMPOLD – P s.r.o. a ta dodala objednané sběrné nádoby. 4 kusy 120l PN modrá na sběr papíru, 1 kus 120l PN zelená na sklo a trojkoš s kolečky na plast, papír a kov.

            Svoz tříděného odpadu je nastaven pravidelně k 6.dni v měsíci. K dispozici jsou ještě firmou dodané dva žoky na sběr kartonů a bílého kancelářského papíru. Naplněné žoky budou svezeny a nové prázdné dodány. Směsný papír a zvlášť noviny, časopisy a letáky budou sypány do modrých sběrných nádob s výměnnými plastovými pytli.

            Všichni ve škole „uvědoměle“ (ještě máme rezervy) třídí také plasty a hliník. Svoz plastů zatím dohodnut nebyl, protože PET lahve musí být tříděny podle barev (čirá, modrá, zelená) a na to si zatím netroufáme. Pro třídění hliníku máme svého Hliníkožrouta a opět se zapojíme do soutěže „O největší alobalovou kouli“. Pokusíme se navázat na loňské 10. místo z 55 zúčastněných kolektivů. Máme na to.