OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Letošní rok připravila naše základní škola již 6.ročník přípravného kurzu pro budoucí prvňáčky pod názvem Miniškolička. Ve třech lekcích po 90 minutách byl dán prostor našim nastávajícím žáčkům, kteří poprvé zasednou do školních lavic v září 2017.      V průběhu kurzu měli možnost navázat na své poznatky z mateřské školy  v kolektivu, ve kterém budou společně získávat znalosti, vědomosti a dovednosti dalších devět let.

Letos se přihlásilo 17 předškoláků a s velkým očekáváním a batůžkem s pomůckami přišli na kurz třikrát – 23.3., 30.3. a 6.4. Program byl zaměřen na rozvoj schopností a dovedností, které jsou důležité pro vstup do první třídy. Děti se seznámily   s prostředím školy, se způsobem práce a vyzkoušely si vyučování „nanečisto“. Obsahem lekcí byly seznamovací hry, hry pro rozvoj paměti, postřehu a pozornosti, grafomotorické cviky pro uvolnění ruky, hry s čísly, počítání do pěti a základní geometrické tvary. Děti se s velkou chutí zapojovaly do činností, které byly zaměřeny na rozvoj zrakového a sluchového vnímání, na hláskovou a slabičnou stavbu slov, na správnou výslovnost a znalost barev. Jednotlivé aktivity probíhaly hravou formou za pomoci pestrých pomůcek a interaktivní tabule. Své znalosti děti zúročily při všech činnostech i pracovních listech, kde se objevovala po splnění úkolu pochvalná razítka. Připravenost na 1.třídu dokazovaly děti i tím, že úspěšně zvládly pracovat     v novém prostředí s novými učitelkami, Mgr.H.Teplou a Mgr.J.Hrabětovou, i bez přítomnosti rodičů.

Slavnostní předáni pochvalných listů a drobných dárků proběhlo 6.dubna po skončení poslední lekce za účasti rodičů, kterým byla nabídnuta konzultace ohledně zapojení dítěte do přípravy na školu v průběhu Miniškoličky, případně možnosti odkladu školní docházky.

Přípravného kurzu, který napomohl ke snadnější adaptaci na školní prostředí, se zúčastnili:

T.Kučerová, L.Kučera, J.Ščuková, Ch.Ferková, L.Vaňková, M.Pejsarová, D.Langová, L.Langová, T.Turečková, T.Červeňáková, A.M.Jacáková, M.Ščuková, N.Bejvančická, N.Klinerová, V.Gellan, N.Blažková, L.Černá.

Přejeme všem, kteří se po prázdninách stanou opravdovými školáky, aby se jim ve škole líbilo a dařilo.

Fotografie najdete ve fotogalerii na stránkách školy.                                                      

                                                      Mgr. Hana Teplá, lektorka kurzu