OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

 Ve středu dne 27. 9. po druhé vyučovací hodině škola zela prázdnotou a k vidění a slyšení zde bylo jen pár dospěláků. Většina pedagogického sboru a žáků prvního i druhého stupně se vydala dvěma směry na pochod, který byl pojmenován dle místní historické osobnosti – rytíře Dobrohosta. Před vlastní výpravou do okolí třídní učitelé obdrželi startovní kartu pro zápis úkolů, které je čekaly cestou, a zelenou obálku s jazykovým úkolem, protože na tento den připadá také světový Den jazyků. S batůžky na zádech se vydali vstříc záludnostem úkolů, které pro ně připravili žáci  9. ročníku se svou třídní učitelkou. Postupně měli všichni možnost vyzkoušet si na vlastní kůži, jak by obstáli v pozici členů záchranářských sborů, jak pracují jejich smysly (čich, chuť a hmat), ale také smysl pro týmovou práci, otestovat svoji sportovní kondici, všeobecné znalosti z oblasti přírodovědy, výchovy ke zdraví a v neposlední řadě využít znalosti cizích jazyků (angličtina, němčina, ruština, slovenština) a mateřského jazyka pro hrátky s jazykem. Přestože počasí nám tento den příliš nepřálo, nic to neubralo na chuti si zdravě zasoutěžit.

Za celý přípravný i realizační tým bych chtěla vyslovit poděkování všem účastníkům pochodu „Po stopách Dobrohosta“ za jejich vstřícnost, chuť, dobrou náladu, vzorné plnění úkolů, mezi něž patřilo i po celou cestu hledat ukrytá písmena a sestavit z nich motto dne, které znělo: „DARY PŘÍRODY“. Zvláštní pochvala patří žákům druhé třídy, kteří poskytli vyčerpávající odpověď na to, co si můžeme na podzim z přírody odnést jako dar.

A jak dopadlo JAZYKOVÉ KLÁNÍ?

Připravit tyto úkoly byla práce pro mě, neboť jako učitelka jsem za dobu své dlouholeté praxe učila ve všech ročnících. Snažila jsem se přizpůsobit zadání a náročnost úkolu danému ročníku, přičemž stěžejním slovem, od kterého se veškeré jazykové úkoly odvíjely, se stalo jméno výše zmíněného rytíře. I zde moje srdce jazykáře zaplesalo, a proto se ráda podělím o některá potěšení.

PERLY Z OBÁLEK:

 Žáci 5. třídy dostali za úkol vymyslet hádanky, kde měly využít matematických znamének, obrázků a číslic. Zde jsou:

     100 + PA =?                                                              ME + 2 + D = ?

      VY + DRAK – K = ?                                                 N + UN = ?

     C + EN = ?                                                                b + TOČ = ?

      VY + 3 = ?                                                                 + ODPAD – D = ?

 

 Žáci sedmých tříd měli vymyslet slova na počáteční písmena rytířova jména a vytvořit z nich jednu smysluplnou vě-

     tu. Marně jsem probírala jednotlivé papíry, ale jak se říká, kde nic není, ani čert nebere. Proto jsem vymyslela:

     Divný Obr Béďa Rovnátko Okousal  Hrozivě Obrovský Starý Topol.

     Vtom jsem si všimla, že mi jeden lístek upadl. Byla by to škoda, protože právě zde se nalézalo správné řešení úkolu:

     Dana Objednala Brambory, Rýži Od Honzy Opravdu Stoprocentní Trvanlivosti.

     Jste zvědaví, kdo je autorem oné podařené věty? ....................... Žák 7.A Kája Bednár.JJJ

 

 Soutěživého ducha předvedli také žáci šesté a třetí třídy.

     Šesťáci vytvářeli přesmyčky ze slova Dobrohost. Nejlépe si vedla čtveřice ve složení Jára Ježek, Petr Boček, David

     Johánek a Matýsek Tanko. Vytvořili 23 slov a předběhli tak o tři slova další dvě čistě dívčí skupiny. I třeťáčci vymý-

     šleli slova. Ale ta jejich musela končit na poslední tři písmena slova Dobrohost. Jsou to velké šikulky!!! 33 slov!!!

 

Po přečtení článku si možná i Vy, čtenáři, uděláte představu, jak to na takovém projektovém dnu chodí.

Možná se příště připojíte k nám.

                                                                                                       Jana Vicianová, tř. uč. IX. třídy