OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

V uplynulých dnech nás na naší škole několikrát navštívila Mgr. Dagmar Brožová, mluvčí Policie ČR v Domažlicích a realizátorka preventivních programů. Paní Mgr. Brožová je schopna připravit preventivní program na libovolné téma z oblasti práce policie na základě požadavků konkrétní třídy.

Třídy z 1. stupně ZŠ (4. r., 5.A a 5. B) vyslovily zájem o téma Šikana. Hovořilo se o tom, co vůbec zahrnuje pojem šikana, kdo je oběť, agresor, jak lze chování, o kterém hovoříme jako o šikaně, rozpoznat. Děti se učily rozlišovat slovní a fyzickou šikanu, jak mají postupovat v případě, že se jim takové jednání děje nebo se domnívají, že se děje někomu z jejich spolužáků. Zabrousilo se i na téma Kyberšikana.

Žáci 7. ročníku hovořili s Mgr. Brožovou na téma Práce Policie ČR. Stihli v průběhu jedné vyučovací hodiny probrat mnohé – od zásahů policistů, přes výzbroj, trestní odpovědnost občanů,… Hovořili i na téma šikana, byl zmíněn alkohol i cigarety. Žáci kladli mnoho dotazů a diskuse byla velice pestrá. Problémem, o němž se zmínili, bylo chování ve školním prostředí i na autobusové či vlakové zastávce.

Třídní učitelka z 9. ročníku pro své žáky zvolila téma Trestní odpovědnost. Mezi nimi jsou již tací, kteří oslavili 15. narozeniny, proto bylo v průběhu besedy hovořeno i na téma posuzování trestného činu u mladistvých. Žáci měli mnoho dotazů a Mgr. Brožová jejich aktivitu i zájem o diskusi hodnotila velmi kladně.

                                                               Mgr. Alena Zítková, metodik prevence