Úvodní stránka » Nejnovější příspěvky » Příběhy bezpráví – Měsíc filmu na školách

Každý rok se v listopadu na českých základních a středních školách konají filmové projekce a besedy s pamětníky, historiky i filmaři. Akce je organizována společností Člověk v tísni. Téma letošního Měsíce filmu na školách bylo zvoleno s ohledem na aktuální migrační krizi – „Emigrace a život v exilu“. Naše škola se také zapojila do projektu. V pátek 11. listopadu 2016 měli žáci 8. a 9. třídy možnost zhlédnout dokumentární film „Příběhy železné opony: Opona dokořán“. Vyprávěl o lidech, kteří překročili hranice Československa po okupaci našich zemí vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968. S dětmi sledoval film i náš host – pamětník, pan Petr Kovář, který se poté ujal slova a vyprávěl svůj příběh. Patřil k lidem, jež emigrovali po příchodu sovětských vojsk do Československa. Vylíčil nám, jakým způsobem se dostal do zahraničí, proč se tak rozhodl, jak se učil cizí jazyk a jak se začleňoval do nového života a práce. Při besedě ochotně dětem odpovídal na dotazy. Hlavním cílem bylo, aby si žáci uvědomili hodnoty a motivy, které lidi vedly k emigraci a současně pochopili význam demokracie a svobody.

 

                                                                                                Mgr.  B. Kreslová