OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

4. září 2017 byl pro dvacet jedna školáků Základní školy v Poběžovicích mimořádně významným dnem. Tento den pro ně znamenal nový začátek. Nelze napsat, že pro všechny prvňáčky se jednalo o první setkání se školou. Mnoho z nich absolvovalo na jaře miniškoličku a prostory naší školy už dobře znají. Přesto se v tento den započalo něco, co se od nynějška stane součástí jejich života. Čekají je nové povinnosti, učení, psaní úkolů, dodržování pravidel, ale také nová kamarádství a vztah ke svým učitelům. Škola je od této chvíle bude již stále doprovázet a bude záležet především na nás, dospělých, abychom jim v tomto obtížném období pomohli překonávat nesnáze. Nejen však tím, že za ně vše uděláme, ale především abychom jim ukázali, jak na této cestě „školním životem“ co nejlépe obstát.

První školní den se kromě nových prvňáčků sešlo ve třídě i mnoho jejich rodičů a prarodičů. Možná, že ti byli v tuto chvíli napjatější než jejich děti. Rodiče své děti usadili do lavic a po přivítání třídní učitelkou se na ně snesl první příval informací. Do třídy dorazili také pan ředitel Ing. Petr Lehner, pan starosta Mgr. Hynek Říha a zástupkyně ředitele Mgr. Marie Pittnerová, aby prvňáčky a jejich rodiče uvítali a popřáli jim mnoho úspěchů a zdaru.

Posledních dvacet minut první vyučovací hodiny strávily děti již samy se svou třídní učitelkou a dostaly svůj první malý prostor k povídání a k naučení se první básničky ve škole. Věřme, že nadšení, které se dalo vyčíst z většiny tváří našich nových prvňáčků, jen tak nevyhasne a tito malí žáčci budou chodit do školy rádi a s chutí jak k učení, tak k vzájemné pomoci, respektu a toleranci.

Třídní učitelka, Mgr. Helena Tanková