OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Více než desetileté partnerství s rakouskou školou Peilstein svědčí o tom, že tamější pobyt stejně jako ten u nás prožíváme navzájem jako doma s těmi nejbližšími.

O tom jsme se přesvědčili ve dnech 24.9.- 25.9.2019, kdy jsme přivítali 18 rakouských žáků  

s jejich třemi pedagogy, jež s námi spolupracují od roku 2008.

Jejich nejbližšími kamarády jsou již tři roky současní žáci 8. třídy  společně s jejich rodiči. Právě ti se ochotně podílejí na ubytování přímo v rodině, připravují doma pro každého ze zúčastněných bohaté chutné večeře do školní jídelny a naší škole poskytují tak zázemí, bez něhož bychom tento výměnný pobyt nemohli uskutečnit. Ne každá škola takovou vstřícnost a pomoc má. Srdečný dík za to!

V úzkém spojení s rodiči jsou vždy samozřejmě i pedagogové poběžovické školy. Jejich úkolem je připravit na oba dny hodnotný přitažlivý program, který děti obohatí o historii, kulturu, tradice a krásy přírody zdejšího kraje a jeho okolí.

Letos jsme zvolili pěší putování do blízké Šitboře. Ta se má v současné době skutečně čím pochlubit! Podařilo se nám i výtvarně ztvárnit nově opravenou věž kostela. Dalším cílem byl Horšovský Týn a jeho zámek, kde jsme zvolili prohlídkovou trasu HRAD a s ní spojili tři místnosti připomínající hraběnku Mitsuko, osobnost úzce spjatou se životem na  zámku u nás.

Večer patřil aktivitám v rodinách a druhý den dopoledne pobytu v naší škole. Zde jsme si zasportovali pod vedením p. uč. L. Hány a p.uč. D.Vavříka, přesvědčili se o svých schopnostech v oblasti rukodělné činnosti na třech stanovištích s M.Bedyovou, I.Konopíkovou a p.uč. M.Pekárovou a posilněni svačinou pak společně zamířili do Postřekova a zde si připomněli tradice Chodska a paměti samotné obce návštěvou Muzea krojů a pamětní síně Obecního úřadu obce Postřekov.

Ke každé návštěvě patří zajímavé přivítání a srdečné rozloučení. O to první, zahájení našeho dvoudenního pobytu, se postarala kreativně děvčata samotné osmé třídy společně s jejich učitelkou tělesné výchovy, R.Adamcovou. V našich řadách nechyběl tento den ani pan Josef Kubík a jeho svěřenec juda, žák 8.r., David Johánek. Všichni jsme tajili dech během zhlédnutí Davidova zápasu se stejně úspěšným protivníkem. Oba nás přesvědčili o tom, že sport, to není jen zábava, ale opravdová dřina ! Díky p. Kubíkovi, jenž se věnuje mládeži u nás již 45 let, sklízí David a řady dalších svěřenců zasloužené ovoce.

Závěr našich pohodových dvou dnů byl zaměřen na hudbu a zpěv. Naši žáci se se svými milými kamarády rozloučili za doprovodu p. uč. Jany Vicianové dvěma písněmi. Zpěv a obsah obou písní přivedly každého z nás ke krátkému zamyšlení, ale navodily i tu správnou atmosféru k rozloučení, jež bylo proloženo chvályhodným projevem ředitele naší školy, Ing. Petra Lehnera, ale i srdečným poděkováním rakouského pedagoga, Roberta Mitterlehnera, hlavního aktéra společných projektů a výměnných pobytů žáků po celých 11 let.

Komu je třeba zcela na závěr poděkovat? Vedení školy za veškerou podporu tohoto partnerství a vstřícnost pomoci vždy tam, kde je třeba, dále třídní učitelce 8.r. Boženě Kreslové a  všem zapojeným pedagogům, bez nichž by nebylo naplánovaný  program možno zrealizovat, pracovníkům naší jídelny, zejména jejímu hlavnímu kuchaři , M. Lehnerovi, za skvělé jídlo po oba dny, paní účetní a předsedkyni SRPŠ za podporu finanční, ostatním pracovníkům školy za ochotu vyhovět nám všude tam, kde bylo třeba, nakonec však všem zapojeným rodičům žáků 8.r. a jejich dětem, bez nichž by se hlavním organizátorkám výměnného pobytu, p. uč. J.Kapicové a M.Šebestové, nepodařilo jejich plány a nápady dovést do úspěšného konce a ke spokojenosti všech.

Přejeme nám všem: „ Ať naše přátelství s rakouskou školou pokračuje dál tak srdečně, jako tomu bylo dosud, i v dalších letech.“  Vždyť pro naše děti i jejich rodiče je to jedinečná příležitost zdokonalovat se dále v cizím jazyce a poznat hlouběji život za hranicemi naší země.                                                                             

                                                                                                                     Mgr. M.Šebestová