OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Dne 28.11.2017 se 9 žáků z 8.r. a 10 žáků 9. ročníku zúčastnilo dobrovolně v odpoledních hodinách  školního kola olympiády v českém jazyce, které proběhlo pod vedením a dohledem Mgr. Miroslavy Šebestové.

Všichni přihlášení zahájili písemnou část olympiády 5 úkoly, jež byly zaměřeny na poměrně náročné jevy gramatické, stylistické, prověřily žákovu schopnost správně porozumět zadanému úkolu a umět výstižně, přesně zformulovat odpověď na danou otázku. Zde nestačila jen paměť, ale důležitá byla i soustředěnost žáka na zadaný problém, jeho jazyková zdatnost, správné pochopení a přesné písemné vyjádření. Nejvyšší hodnocení v bodech činilo 24, jen jednomu účastníku z 9.r. se podařilo získat bodů 15, všem ostatním bylo přiděleno hodnocení nižší.

2. část byla zaměřena na slohové zpracování. Téma bylo dáno: „Stalo se to minulý týden“.

Rozpětí slohové práce bylo stanoveno na 20- 25 řádek, hodnotily se:dodržení tématu a formy,

nápaditost a originalita zpracování, celková výstavba a členění textu, jeho plynulost, návaznost, vhodný výběr lexikálních prostředků a přihlíželo se i k tvaroslovné a pravopisné správnosti, i když ty nebyly hlavním kritériem při hodnocení. Nejvyšší počet bodů byl 10 a dosáhl jich pouze jeden žák, opět z 9.r., 2 žáci z 9.r. slohovou práci neodevzdali, a tak musel být jejich celkový výsledek zbytečně o dané body ponížen.

Nejlepší umístění náleží těmto žákům: z celkových 34 bodů dosáhli  23 bodů Karel Kubale a Matěj Voháňka z 9.r., na 2. místě skončil s 21 body Tadeáš Tanko z 9.r. a na 3. místě s 20 body Ester Reitharová z 8.r.

Všem zúčastněným děkujeme, že si chtěli vyzkoušet zcela jinou práci, než tu, která je součástí běžné výuky českého jazyka v daném ročníku.

                                                                                              Mgr. M.Šebestová