OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Školní rok byl v letošním roce zahájen 4. 9. 2017. Konkurzní řízení bylo ukončeno 24. července 2017  a po jeho úspěšném absolvování byl 1. 8. 2017 do funkce ředitele školy jmenován Radou města Poběžovice Ing. Petr Lehner. Zástupkyní ředitele zůstává Mgr. Marie Pittnerová.

V průběhu prázdnin se malovalo ve školní kuchyni a téměř ve všech třídách do 1, 50 m,  probíhal úklid a údržba celé školní budovy, odborná firma provedla opravy stávajících tabulí. Proběhla kompletní rekonstrukce učebny výtvarné výchovy a 1. oddělení školní družiny. Do 2 tříd byly instalovány dotykové interaktivní tabule a rozšířili jsme učebnu výpočetní techniky o 3 nové počítače.

V době prázdnin škola poskytla zázemí významné akci - mezinárodní olympiádě mladých chovatelů.

První den školy se žáci 9. třídy ujali vítání prvňáčků i jejich zákonných zástupců. První třídu s 23 žáky povede Mgr. Helena Tanková, která nové žáčky přivítala společně s panem starostou Mgr. Hynkem Říhou a ředitelem školy Ing. Petrem Lehnerem.

Dalšími třídními učitelkami jsou na 1. stupni Mgr. Hana Teplá ve 2. třídě, Mgr. Alena Zítková ve 3.  třídě, 4.  třídy vedou Mgr. Dana Haasová a Mgr. Jana Hrabětová, 5. třídu Petra Vaňková, DiS. Další vyučující, která působí na obou stupních školy, je Bc. Miloslava Pekárová.

Učitelský sbor zůstává stabilní i na 2. stupni. Třídní učitelkou 6. třídy se stala Mgr. Božena Kreslová, v dalších třídách se třídnictví nezměnilo.  7. třídy vedou Romana Adamcová s Mgr. Davidem Vavříkem, 8. třídu Mgr. Miroslava Šebestová  a  9. třídu Mgr. Jana Vicianová. Na 2. stupni vyučuje dále Bc. Miroslava Konopová, Mgr. Luboš Hána a Mgr. Marie Kabůrková, která byla jmenována i zastupujícím výchovným poradcem v době nemoci Mgr. Aleny Solničkové. 

V loňském školním roce jsme rozšířili z důvodu velkého zájmu kapacitu školní družiny -  3 oddělení pracují pod stejným vedením i letos. Vychovatelkami ŠD tedy zůstávají Alena Tauchmannová, Michaela Bedyová a Ivana Steinbergerová.

Tým asistentů pedagoga byl rozšířen o dvě nové členky, Milenu Keřlíkovou a Janu Malíkovou. V asistentské práci pokračují Jitka Krčmářová, Pavel Jahn, Věra Ľuptáková a Ivana Steinbergerová.

Na pozici školníka od ledna 2017 pracuje Josef Nový, ostatní provozní zaměstnanci školy zůstávají beze změn.

Od 1. 9. 2016 škola pracuje na společném projektu se Západočeskou univerzitou v Plzni „Cesty k inkluzi“, pod jehož hlavičkou působí na škole dva koordinátoři inkluze Mgr. Alena Zítková a Bc.  Miloslava Pekárová. Od 1. 1. 2017 realizujeme projekt s názvem „Podpora vzdělávání v ZŠ Poběžovice“. V rámci tohoto projektu probíhá vzdělávání pedagogů, doučování žáků, čtenářské dílny, tandemová výuka a vzájemné sdílení zkušeností pedagogických pracovníků.

Věříme, že nový školní rok bude pro všechny žáky, jejich zákonné zástupce, pedagogické i provozní zaměstnance školy klidný, pohodový a úspěšný. Vytvořme společně přátelské, respektující a motivující prostředí pro naše děti.

Marie Pittnerová