OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

ČLENOVÉ ŠKOLSKÉ RADY od 01. 01. 2019:

Zástupci školy:

Mgr. Alena Zítková, předsedkyně školské rady

Mgr. Marie Pittnerová

Helena Tanková

 

Zástupci města:

Ladislav Boček

Bc. Markéta Junková, Dis.

Mgr. Lenka Pekárová

 

Zástupci rodičů:

Jana Nemergutová

Ing. Pavlína Vejvančická, Ph.D.

Helena Bočková

.........................................................................................................................

Setkání školské rady – 15. 06. 2016

Program jednání:       odstoupení Mgr. V. Foista z postu ředitele školy

 

Diskuse:                     statutární zástupce pověřen vedením školy

                                  první informace o budoucím složení pedagogického sboru

                                  aktuální situace v ZŠ

                                  

 

 

Setkání školské rady – 30. 08. 2016

Program jednání:       dodatek ke školnímu řádu

                                dodatky k ŠVP

                                Školní preventivní strategie, Minimální preventivní program

 

Diskuse:                     složení pedagogického sboru pro nový školní rok

                                 ukončení členství pí. Bc. Miloslavy Pekárové z důvodu pracovní 

                                 pozice v ZŠ

                                 Dohledová služba

                                 výměna vstupních dveří do ZŠ

 

 

Setkání školské rady – 13. 10. 2016

Program jednání:        schválení Výroční zprávy školy

                                 přivítání nového člena – pí. Heleny Bočkové (odstoupení z funkce                                                pí. Bc. Miloslavy Pekárové)

 

Diskuse:                     internetové stránky školy

                                  volnočasové aktivity pro žáky školy

                                  kapacita ŠD

.......................................................................................................................

Setkání školské rady – 2. 3. 2017

Program jednání: Sankční řád + Dodatek Školního řádu

                          návrh rozpočtu školy na rok 2017

                          nominace člena konkurzní komise pro konkurz na pozici ředitele    

                          školy

...............................................................................................................................................................................

Setkání školské rady: 31. 08. 2017

Program jednání: schválení druhé verze ŠVP a Školního řádu

                          seznámení členů školské rady s novými směrnicemi

                          diskuse - sloučení 2. tříd do 1 třetí třídy

.........................................................................................................................

Setkání školské rady: 12. 10. 2017

Program jednání:  schválení Výroční zprávy školy za školní rok 2016/17

                           diskuse - pozvání na oslavy u příležitosti 80 let od otevření ZŠ

.........................................................................................................................

Setkání školské rady: 29. 08. 2018

Program jednání: schválení úpravy Školského řádu, seznámení s Krizovým plánem školy, Preventivním programem školy na šk. r. 2018-19

                                  diskuse - personální změny pro nový školní rok, spojení 2. tříd do osmého ročníku, rekonstrukce podlahy v tělocvičně, změna v prostorech ranního vstupu do školy

 

 

Setkání školské rady: 22. 10. 2018

Program jednání: schválení Výroční zprávy školy za školní rok 2017-18