OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Samozřejmě ne my, učitelé, ale Základní škola Poběžovice už je tu pro děti místní i z okolí už dlouhých 80 let. Základní kámen budovy školy byl položen 3. 5. 1936, o čemž svědčí pamětní kámen zasazený ve zdi, vyučování pak bylo zahájeno v roce 1937.

25. října 2017 jsme si toto výroční připomněli a oslavili Dnem otevřených dveří. Naše pozvání přijal pan starosta Hynek Říha, pan senátor Jan Látka, pan poslanec Vladislav Vilímec, zástupci okolních obcí, partnerských škol a další významní hosté nejen z řad bývalých kolegů a zaměstnanců školy. Po úvodních projevech, symbolickém přestřižení pásky a předání klíče novému vedení školy byl pro všechny hosty připraven bohatý program – na úvod zazpíval náš pěvecký sbor Červánek, bylo možno nahlédnout do výuky, přečíst si o historii školy, prohlédnout si fotografie „prvňáčkovských“ tříd, nejlepších žáků, dřívější školní dokumentaci, výstupy projektů školy, prezentaci činnosti školní družiny. Program obohatilo dramatické pásmo žáků 2. třídy s p. uč. Teplou, zazpívali a zarecitovali také třeťáčci s p. uč. Zítkovou. Návštěvníci se mohli podívat do keramické dílny, k CNC strojům, seznámit se s biofeedbackem, děti ze ŠD pak předvedly paličkování a pletení z pedigu. O historii školství na Poběžovicku velmi poutavě vyprávěla Mgr. Marie Špačková. Nabízeli jsme i možnost vyzkoušet si učitelskou profesi na vlastní kůži, ale této příležitosti překvapivě nikdo z návštěvníků nevyužil J

O všechny přítomné se starali žáci 9. ročníku, kteří se pro tento den stali průvodci a hosteskami.  Svoji úlohu výborně zvládli a za to jim patří velký dík.

Den byl plný zajímavých setkání, vypravování, příběhů, emocí. Vzkazy ve školní kronice svědčí o tom, že i většinu návštěvníků jsme pohladili po duši a že návrat na místo školního působení ať už v roli žáka nebo učitele byl milým zážitkem. Děkujeme za laskavá slova, podporu a ocenění naší práce.

Na závěr bych ráda poděkovala jménem vedení školy všem kolegům, zaměstnancům školy, pedagogům i nepedagogům za nápady, přípravu, organizaci… Jen díky našemu společnému úsilí jsme si tento den užili my i naši hosté.

Marie Pittnerová