OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

1. října se vydalo celkem 19 žáků 7.r. naší školy společně se svou učitelkou německého jazyka na týdenní pobyt v nedalekém městě Waldmünchen, kam přicestovalo i 22 stejně starých žáků z naší partnerské školy města Neunburg v. Wald.

Cílem bylo zapojit děti obou škol do projektu, jenž nesl název „ Zum globalen Dorf“ a probíhal v zařízení Jugendbildungsstätte.

 Nabitým programem, který byl zaměřen především formou her na týmovou práci a možnost navázat komunikaci i bez jazyka, nás každý den provázeli čtyři mladí lidé, z nichž dva hovořili oběma jazyky, neboť komunikace dětí obou zemí je v českém i německém jazyce pouze na počátku.

Pestrost metod a forem práce přinesla žákům během týdne mnoho nových znalostí, vědomostí, poznatků, vedla je k uvědomění si, že cizímu jazyku je v současné době třeba se učit, naučila je respektovat druhého, ohleduplnosti, trpělivosti, schopnosti pohotově reagovat, umět pomoci a přijmout i rozdílné názory, jiný charakter, jinou osobnost, než znám ze své školy. Pro samotného pedagoga byl týden rovněž velmi přínosný, neboť zažil kolektiv třídy zcela v jiné situaci, než kterou je vyučování ve škole. Prostor byl dán vždy i zhodnocení veškeré práce navzájem, což je pro děti i pedagogy velice důležité.

Volný čas nebyl dětem příliš dán, ale pokud byl. byl opět účelně vyplněn.

Žáci pracovali v týmech po celý týden i na společných projektech, kde využívali nejmodernější techniky v oblasti informatiky- natáčeli videa, zpracovávali rozhlasová vysílání, nechyběl ani stop motion. Veškerá digitální zařízení byla k dispozici v budově a k nim pak i naši mladí metodici.

Nebyl tedy zcela žádný čas na zahálení a projekt nás všechny v mnoha oblastech velmi obohatil.

Děkujeme rodičům za finanční podporu, milou návštěvu během večerního grilování, ale zejména za to, že umožnili svým dětem opustit domov a zapojit se do práce s partnerskou školou.                                                                                                            

                                                                                           Mgr. M.Šebestová