OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Je tu nový školní rok 2020/21….

Školní rok jsme zahájili 1. září 2020 po dlouhé pauze, kdy byly školy vyhlášením Mimořádného opatření MZ ČR uzavřeny. Složení zaměstnanců školy zůstalo až na vyjímky téměř nezměněno. Do řad pedagogů se vrátila po rodičovské dovolené Martina Hlavsová, pracovní poměr ukončila díky odchodu do důchodu Dana Haasová.

V průběhu srpna jsme připravili školu dle pokynů MŠMT, stanovili pravidla, abychom co nejvíce minimalizovali možnost rozšíření koronavirové infekce. Na webových i facebookových stránkách školy jsou tato pravidla nebo odkaz na ně zveřejněny, děkujeme všem za jejich respektování.

Naši prvňáčkové to mají bohužel letos složitější už od zápisu do 1. třídy. Toho se nemohli účastnit, zapisovali je jen zákonní zástupci. Proto jsme se rozhodli alespoň jejich první den ve škole zachovat bez většího omezení a mohli se tak tohoto významného okamžiku v životě dětí zúčastnit i  rodiče. I když v rouškách, ale doprovodili své žáčky na první školní hodinu. V budově školy se o doprovod prvňáčků 1. září postarali žáci 9. třídy. První třídu s 25 žáky vede Mgr. Alena Zítková, která nové školáčky přivítala společně s panem starostou Martinem Kopeckým a ředitelem školy Ing. Petrem Lehnerem.

Dalšími třídními učitelkami jsou na 1. stupni Mgr. Hana Teplá ve 2. třídě, Mgr. Jana Hrabětová ve 3. třídě,  Mgr. Helena Tanková ve 4. třídě a Petra Vaňková, DiS v 5.  třídě. Učitelské řady posílila Andrea Sokolová, dalšími vyučujícími, kteří působí na obou stupních školy, jsou Mgr. Romana Adamcová, Bc. Miroslava Konopová  a Mgr. Luboš Hána, který  je výchovným poradcem.

Třídním učitelem 6. třídy se stal Mgr. David Vavřík, 7. A vede Mgr. Miloslava Pekárová, 7. B Mgr. Jaroslava Kapicová, 8. třídu Mgr. Jana Vicianová a 9. třídu  Mgr. Božena Kreslová. Na 2. stupni dále působí Bc. Martina Hlavsová.

 Školní družina pracuje ve 3 odděleních pod stejným vedením i letos. Vedoucí vychovatelkou ŠD je Michaela Bedyová, která vede 2. oddělení, v 1. oddělení působí Alena Tauchmannová, ve 3. pak Ivana Konopíková.

 Také asistentky pedagoga se nezměnily, v asistentské práci pokračují Jitka Krčmářová, Věra Pleskačová, Magda Pflugová, Martina Vavříková, Jana Leitnerová a částečně Andrea Sokolová.

 I provozní sektor školy je ve stejném složení, náročný úklid a dezinfekci prostor školy zajišťují Jitka Bejčková a Petra Housarová, vedoucí školní kuchyně je Mgr. Romana Adamcová, obědy vaří tým ve složení Miroslav Lehner, Zuzana Marečková a Agáta Jarinová, místo školníka a v zimním období i topiče zastává Josef Nový.

Škola dále pokračuje v projektové práci, do prosince realizujeme projekt „Podpora vzdělávání v ZŠ Poběžovice 2“ z tzv. „šablon II“, na něj navazuje od ledna projekt se stejným názvem s číslem 3. V rámci šablon máme školní asistenty, speciálního pedagoga, doučujeme, realizujeme kluby, vzděláváme se.

Se ZČU spolupracujeme na projektu „Vzděláním k úspěchu bez bariér“, jehož cílem je zajistit optimální rozvoj žáků se SVP pro jejich snadnější zapojení do dalšího vzdělávání i později do pracovního procesu.

Se SOU Domažlice realizujeme projekt „Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji“, který podporuje zejména budoucí uplatnění našich žáků na trhu práce.

Společné akce a vzájemná spolupráce pokračuje s mateřskou školou a MKIS Poběžovice.

Z rozvojového programu „Podpora výuky plavání v základních školách“ jsme opět získali finanční prostředky na plavecký výcvik, naši žáci budou mít tak i letošní plavecký kurz zcela zdarma. Proběhne v říjnu tohoto roku v rekonstruovaném domažlickém bazénu.

Začátek výuky bude letos hodně opakovací, zejména v jazycích a matematice budeme navazovat na učivo z března, procvičovat, prohlubovat, vysvětlovat…Vás, rodiče, prosíme, abyste vedli své děti k důsledné domácí přípravě. Všichni společně musíme pracovat na tom, aby naši žáci zvládli vše potřebné.

Držme si palce, abychom tento školní rok prožili všichni ve zdraví, mohli do té naší školičky chodit a učit se bez komplikací. Přeji všem hodně zdraví, pohody i radosti z našich dětí a ze školní práce.

Marie Pittnerová