OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Školní rok byl v letošním roce zahájen 3. 9. 2018. Složení pedagogického sboru zůstalo až na výjimky téměř stejné. Vedení školy tvoří ředitel Ing. Petr Lehner a jeho zástupkyně Mgr. Marie Pittnerová. Řady pedagogů rozšířila Mgr. Jaroslava Kapicová, která se vrátila po rodičovské dovolené. Pro nadbytečnost v důsledku spojení loňských 7. tříd odešla Ing. Marie Kabůrková, v průběhu roku ukončila pracovní poměr také Mgr. Alena Solničková, obě již dosáhly důchodového věku.

První den školy se žáci 9. třídy ujali vítání prvňáčků i jejich zákonných zástupců. První třídu s 28 žáky povede Mgr. Hana Teplá, která nové žáčky přivítala společně s panem starostou Mgr. Hynkem Říhou a ředitelem školy Ing. Petrem Lehnerem.

Dalšími třídními učitelkami jsou na 1. stupni Mgr. Helena Tanková ve 2. třídě, Petra Vaňková, DiS ve 3.  třídě, Mgr. Alena Zítková ve 4. třídě, 5. A vede Mgr. Dana Haasová a 5. B Mgr. Jana Hrabětová. Dalšími vyučujícími, které působí na obou stupních školy, jsou Mgr. Romana Adamcová, Mgr. Jaroslava Kapicová, Bc. Miloslava Pekárová a Bc. Miroslava Konopová.

Třídní učitelkou 6. třídy se stala Mgr. Jana Vicianová, 7. třídu vede Mgr. Božena Kreslová, spojenou 8. třídu Mgr. David Vavřík a 9. třídu Mgr. Miroslava Šebestová. Na 2. stupni dále působí Mgr. Luboš Hána, který byl jmenován také výchovným poradcem.

 

Školní družina pracuje ve 3 odděleních pod stejným vedením i letos. Vedoucí vychovatelkou ŠD se stala Michaela Bedyová, která vede 2. oddělení, v 1. oddělení působí Alena Tauchmannová, ve třetím Ivana Konopíková.

 

Počet asistentů pedagoga se nezměnil, odešla Milena Keřlíková, která se vrátila do školy v místě svého bydliště, do 1. třídy se aktivně zapojila nová mladá paní asistenta Bc. Magda Pflugová.

V asistentské práci pokračují Jitka Krčmářová, Věra Ľuptáková, Ivana Konopíková, Jana Leitnerová (dříve Malíková) a částečně také Bc. Miroslava Konopová.

Několik změn proběhlo v provozním sektoru školy. Místo uklízečky opustila Eva Šilhavá, za ni nastoupila Petra Housarová. K organizačním i personálním změnám došlo ve školním stravování. Místa vedoucí školní kuchyně se na částečný úvazek ujala Mgr. Romana Adamcová, výborné obědy nám vaří tým ve složení Radka Chlubnová, Miroslav Lehner a Agáta Jarinová.

Od 1. 1. 2017 realizujeme projekt s názvem „Podpora vzdělávání v ZŠ Poběžovice“ z tzv. „šablon I“. V rámci tohoto projektu probíhá vzdělávání pedagogů, doučování žáků, čtenářské dílny, tandemová výuka a vzájemné sdílení zkušeností pedagogických pracovníků. V průběhu prázdnin jsme podali žádost do navazujícího programu „šablony II“, v případě schválení zahájíme aktivity od ledna 2019.

Škola posledním rokem pracuje na společném projektu se Západočeskou univerzitou v Plzni „Cesty k inkluzi“, pod jehož hlavičkou působí na škole dva koordinátoři inkluze Mgr. Alena Zítková a Bc.  Miloslava Pekárová. Uskutečňují se také vzájemné hospitační návštěvy mezi partnerskými školami a supervize pod záštitou odborníků z univerzity.

Se ZČU spolupracujeme i na dalším projektu „Vzděláním k úspěchu bez bariér“, jehož cílem je zajistit optimální rozvoj žáků se SVP pro jejich snadnější zapojení do dalšího vzdělávání i později do pracovního procesu.

 Se SOU Domažlice realizujeme projekt „Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji“, který podporuje zejména budoucí uplatnění našich žáků na trhu práce.

Společné akce a vzájemná spolupráce pokračuje s mateřskou školou a MKIS Poběžovice.

Z rozvojovému programu „Podpora výuky plavání v základních školách“ jsme získali finanční prostředky na plavecký výcvik, naši žáci budou mít díky němu letošní plavecký kurz zcela zdarma.

Věříme, že nový školní rok bude pro nás všechny, pro žáky, zákonné zástupce, pedagogické i provozní zaměstnance školy klidný, pohodový a úspěšný. Přeji všem, aby nám naše děti dělaly jen radost.

                                                                                                                                                 Marie Pittnerová