OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Školní rok byl v letošním roce zahájen 2. 9. 2019. Složení pedagogického sboru zůstalo téměř stejné. Vedení školy tvoří ředitel Ing. Petr Lehner a jeho zástupkyně Mgr. Marie Pittnerová.

V průběhu prázdnin proběhla rozsáhlá a náročná rekonstrukce – výměna oken v celé budově. Současně byly prováděny zednické a malířské práce, na které ihned navazoval úklid. I když to zpočátku vypadalo nemožné, vše se během hlavních prázdnin stihlo. Vybudovali jsme i nové odborné učebny. Rozšířena byla učebny informatiky, kde nyní může probíhat výuka všech předmětů. Současný trend, podporu pracovních kompetencí žáků, umožní nová cvičná kuchyňka a rekonstruovaná dílna. V tělocvičně byl obnoven povrch podlahy, na okna jsme umístili ochranné folie a bezpečnost zajišťují nové sítě. V celé škole byla provedena výměna osvětlení, došlo také k částečné rekonstrukci elektroinstalace školy.

Všechny přípravy tedy proběhly podle plánu a mohli jsme tak zahájit školní rok 2. 9. První třídu s 24 žáky vede Mgr. Hana Teplá, která nové žáčky přivítala společně s panem starostou Martinem Kopeckým a ředitelem školy Ing. Petrem Lehnerem. Dalšími třídními učitelkami jsou na 1. stupni Mgr. Jana Hrabětová ve 2. třídě, Mgr. Helena Tanková ve 3. třídě, Petra Vaňková, DiS ve 4.  třídě a Mgr. Alena Zítková v 5. třídě. Dalšími vyučujícími, které působí na obou stupních školy, jsou Mgr. Dana Haasová, Mgr. Romana Adamcová a Bc. Miroslava Konopová.

Třídní učitelkou 6. A  se stala Mgr. Miloslava Pekárová, 6. B vede Mgr. Jaroslava Kapicová, 7. třídu  Mgr. Jana Vicianová, 8. třídu Mgr. Božena Kreslová, třídním učitelem nejstarších deváťáků je Mgr. David Vavřík. Na 2. stupni dále působí Mgr. Miroslava Šebestová a Mgr. Luboš Hána, který je také výchovným poradcem.

 

Školní družina pracuje ve 3 odděleních pod stejným vedením i v tomto školním roce. Vedoucí vychovatelkou ŠD je Michaela Bedyová, která vede 2. oddělení, v 1. oddělení působí Alena Tauchmannová, ve třetím Ivana Konopíková.

V asistentské práci pokračují Jitka Krčmářová, Věra Pleskačová, Ivana Konopíková, Jana Leitnerová a Magda Pflugová, nově k nim přibyla Andrea Sokolová.

 

Ani v  provozním sektoru školy nedošlo k žádným změnám. Ve své práci pokračují uklízečky Jitka Bejčková a Petra Housarová, práci školníka a v zimním období i topiče vykonává Josef Nový. Školní jídelna pracuje pod vedením Mgr. Romany Adamcové, v kuchyni nám vaří Miroslav Lehner, Adéla Kovaříková a Agáta Jarinová. Hospodářkou, personalistkou a mzdovou účetní zůstává Helena Rybárová.

Od 1. 1. 2019 realizujeme projekt s názvem „Podpora vzdělávání v ZŠ Poběžovice 2“ z tzv. „šablon II“. V rámci tohoto projektu probíhá vzdělávání pedagogů, doučování žáků, různé kluby (čtenářský, badatelský, klub Aj),  tandemová výuka a vzájemné sdílení zkušeností pedagogických pracovníků. Díky šablonám ve škole zajišťují dohled školní asistenti J. Leitnerová a J. Krčmářová a o žáky se SVP pečuje speciální pedagog Mgr. Alena Zítková.

Společný projekt se ZČU Plzeň „Cesty k inkluzi“ byl ukončen k 31. 8. 2019, vzájemná spolupráce s univerzitou a partnerskými školami však neformálně pokračuje.

Se ZČU spolupracujeme na dalším projektu „Vzděláním k úspěchu bez bariér“, jehož cílem je zajistit optimální rozvoj žáků se SVP pro jejich snadnější zapojení do dalšího vzdělávání i později do pracovního procesu.

 Se SOU Domažlice realizujeme projekt „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Plzeňském kraji“, který se zaměřuje zejména na budoucí uplatnění našich žáků na trhu práce. Chlapci z 8. a 9. třídy se díky projektu seznamují s prací na CNC strojích v rámci odpoledního kroužku na SOU.

Společné akce a vzájemná spolupráce pokračuje s mateřskou školou a MKIS Poběžovice.

Z rozvojového programu „Podpora výuky plavání v základních školách“ jsme opět získali finanční prostředky na plavecký výcvik, naši žáci budou mít tak i letošní plavecký kurz zcela zdarma. Proběhne již v říjnu tohoto roku v rekonstruovaném domažlickém bazénu.

Přeji všem, aby nový školní rok byl klidný, pohodový a úspěšný, aby nám naše děti dělaly jen radost.

Marie Pittnerová